Ingeniørtjenester

 

Der noen stopper opp, ønsker andre å strekke seg litt lenger. Vi trives best når likningen har mange ukjente.

aquasim_lift

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne løsninger på flere spennende utfordringer som fortsatt ligger foran oss:  Fornybar energi, dypvannsteknologi, offshore havbruk, tauede systemer og marine operasjoner. Innovasjonsprosjekter, fullskala prototyper og «upløyd terreng» er vår hverdag.

I kryssningspunktet mellom konstruksjonsteknologi, dynamisk analyse og IT-utvikling har vi etablert et solid fundament for å kunne bidra aktivt til utviklingen av bærekraftige og gode løsninger for fremtiden.