Aquastructures

– Safety through technology

Norges ledende tjenesteleverandør for havbruks-industrien

Aquastructures AS ble etablert i 2002 av tre ny-utskrevne PhD studenter fra NTH i Trondheim. De hadde en ide om å bruke sin kompetanse innenfor marinteknologi ut i mot akvakultur. Kombinert med sine datakunnskaper, laget de programvaren AquaSim, et banebrytende verktøy for analyse av fleksible konstruksjoner.

Velkommen til Lillebryggen

Aquastructures har kontorer i Oslo, Rørvik, Bergen, Alta and Tromsø, i tillegg til hovedkontor i Trondheim. I Trondheim holder vi til i en av Trondheims stolte brygger i Kjøpmannsgaten. Aquastructures AS’ eiendomsfirma Lillebryggen AS, søker å ta vare på Trondheim bys historie, samtidig som lokalene skal tilfredsstille dagens krav til arbeidsmiljø. Her tar vi gjerne imot besøk av våre kunder og samarbeidspartnere.

Et akkreditert firma

Kort tid etter at Aquastructures ble etablert, ble firmaet akkreditert av Fiskeridirektoratet. Senere ble denne delen separert fra Fiskeridirektoratet, og vi kjenner det i dag som Norsk Akkreditering. Aquastructures fikk raskt anerkjennelse i bransjen og ansatte flere etter som antall kunder økte. I dag består firmaet av 20 ingeniører og inspektører, som jobber målrettet og aktivt mot visjonen: Safety through technology.

Gjennom Norsk standard NS 9415 og NS 9416 påses det at alle nødvendige krav til sikkerhet er tilfredsstilt. Aquastructures AS innehar i dag en betydelig kompetanse innenfor NYTEK-forskriften, marin teknologi, akvakultur og sertifisering.

Referanser

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47