Globalanalyser

 

Spenninger i en flyter

 

I globalanalyser kontrolleres styrken til en konstruksjon opp mot miljølaster som vind, bølger og strøm. Alle komponenter i konstruksjonen og interaksjonen med tilhørende deler blir kontrollert.

I havbruksnæringen kan slike analyser være på:
o  Flyter
o  Innhegning
o  Utviklingskonsesjoner

Vi benytter AquaSim som er et kraftfullt analyseverktøy sammen med vår erfaring fra produktsertifisering og analyser. Som oppdretter kan du være sikker på at du får et flytende oppdrettsanlegg som er tilpasset lokaliteten.

Vi hjelper deg gjerne med globalanalyser:

Ole Kristian Flønes

Ole Kristian Flønes

Leder avdeling for ingeniør

Tlf: +47 41 21 18 82 okf@aquastructures.no

Anni Yang Christensen

Anni Yang Christensen

Ingeniør

Tlf: +47 46 54 17 14
anni@aquastructures.no