Sertifiserings-
tjenester

– Vi er Norges ledende sertifiseringsorgan for norsk havbruksnæring

Safety through technology

Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før de kan tas i bruk. Prosessen frem til utstedelse av anleggssertifikat innebærer enn rekke sertifiseringstjenester. Sertifiseringer gjøres i henhold til NS 9415 og NYTEK-forskriften. 

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:

  • Anleggsertifikat
  • Produktsertifisering av hovedkomponenter
  • Produktsertifisering av ekstrautstyr
  • Hovedkomponentbevis
  • Sertifisering av organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not
  • Sertifisering av organisasjon som utfører service og utlegg av fortøyning

For landbaserte anlegg skal kar, rør og slanger være produktsertifisert i samsvar med krav fastsatt i NS 9416 og krav fastsatt i Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk og NS 9416. Produktsertifikatet gjelder for ett bestemt produkt og skal utstedes til produsent, dennes representant eller eventuell leverandør.

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:

  • Kar, rør og slanger

Vi hjelper deg gjerne med sertifiseringstjenester:

Kristin Juberg Gangstad

Kristin Juberg Gangstad

Senior ingeniør

Produktsertifisering
Sertifisering av selskap for service og ettersyn
Tlf: +47 99 47 35 01
kristin@aquastructures.no

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Teknisk inspeksjon av sjø -og landbasert 
Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47