Sertifiserings-

tjenester

Aquastructures er Norges ledende sertifiseringsorgan for norsk havbruksnæring.

Flytende oppdrettsanlegg
Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før de kan tas i bruk. Prosessen frem til utstedelse av anleggssertifikat innebærer enn rekke sertifiseringstjenester. Sertifiseringer gjøres i henhold til NS 9415 og NYTEK23-forskriften. 

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:

Inspeksjon:
(se INSP 004 for våre sertifikater)

Produktsertifisering:
(se PROD 010 for våre sertifikater)

Landbaserte anlegg:
For landbaserte anlegg skal kar og slanger være produktsertifisert i samsvar med krav fastsatt i NS 9416 og i Forskrift. Produktsertifikatet gjelder for ett bestemt produkt og skal utstedes til produsent, dens representant eller eventuell leverandør.

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:
(se PROD 010 for våre sertifikater)

Sertifisering utenfor Norge:
Aquastructures leverer sertifiseringstjenester iht. NS 9415 og NYTEK23-forskriften. Vi leverer sertifiseringstjenester til Island da kravene til NS 9415 også oppfyller kravene til den Islandske forskriften.

Har du spørsmål til sertifiseringen, ta kontakt med Aquastructures

  • Prosessen for sertifisering; innvilge, opprettholde, utvide eller redusere omfanget av, suspendere, trekke tilbake eller nekte å innvilge sertifisering
  • Finansiering og kostnader knyttet til sertifisering
  • Bruk av sertifiseringsorganets navn og sertifiseringsmerke og hvordan det kan henvises til innvilget sertifisering
  • Behandling av anker og klager

 

 

Vi hjelper deg gjerne med sertifiseringstjenester:

Kristin Juberg Gangstad

Kristin Juberg Gangstad

Leder for produktsertifisering og kvalitetsleder

Tlf: +47 99 47 35 01
kristin@aquastructures.no

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no

Frequently Asked Questions

SERTIFISERING

Hvordan får jeg produktsertifisering?

Kontakt Aquastructures, så hjelper vi deg gjerne.

Hva er et produktsertifiseringsbevis?

Produktsertifiseringsbevis er et bevis på at produsent kan levere hovedkomponenter innenfor havbruksindustrien og at dette produktet er i henhold til NYTEK23-forskrift og NS9415.

Hva er en risikovurdering iht. NS 9415?

En risikovurdering består av tre steg:

1) Kartlegge risiko for rømming av fisk
2) Vurdere sannsynlighet og konsekvens ved de ulike risikoer
3) Iverksette tiltak for å redusere risiko hvor påkrevd

Hva er et akkreditert inspeksjonsorgan iht. NS-EN-ISO/IEC-17020?

Et akkreditert organ som har nødvendig tillatelse til å levere forankringsanalyser, lokalitetsundersøkelse, anleggssertifikat og levetidsbestemmelse. Dette skal sikre at det kunder mottar er i henhold til NYTEK23 og NS 9415. 

Hva kreves av en forankringsrapport?

En forankringsrapport skal gi en detaljert beskrivelse av utlagt forankring. Forankringsrapporten inneholder følgende:

o  Spesifikasjon på forankringskomponenter (Dimensjoner, bruddlast (henvisning til sertifikat))
o  Koordinater på bunnfester
o  Endringer i forhold til forankringsanalyse
o  Dokumentasjon på holdekraft til bunnfester
o Tidspunkt for utlegg og kart over forankringssystemet 

Hva er ekstrautstyr?

Ekstrautstyr er påmontert eller flyttbart utstyr, som ikke er en hovedkomponent og som kan føre til rømming dersom det brukes feil. 

Hva gjøres ved en forankringsinspeksjon?

Etter at anlegget er lagt ut skal det foretas en ROV inspeksjon av forankringssystemet. Forankringsinspeksjonen fastsetter følgende:

 o  Retning på ankerline
o   Dybde på forankringspunkt
o   Avvik fra forankringsrapport