Sertifiserings-

tjenester

Not

Kar

Vi er Norges ledende sertifiseringsorgan for norsk havbruksnæring.

Flytende oppdrettsanlegg
Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før de kan tas i bruk. Prosessen frem til utstedelse av anleggssertifikat innebærer enn rekke sertifiseringstjenester. Sertifiseringer gjøres i henhold til NS 9415 og NYTEK-forskriften. 

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:

  • Anleggsertifikat
  • Produktsertifisering av hovedkomponenter
  • Produktsertifisering av ekstrautstyr
  • Hovedkomponentbevis
  • Sertifisering av organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not
  • Sertifisering av organisasjon som utfører service og utlegg av fortøyning

Landbaserte anlegg:
For landbaserte anlegg skal kar, rør og slanger være produktsertifisert i samsvar med krav fastsatt i NS 9416 og krav fastsatt i Forskrift. Produktsertifikatet gjelder for ett bestemt produkt og skal utstedes til produsent, dennes representant eller eventuell leverandør.

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:

  • Kar, rør og slanger

Vi hjelper deg gjerne med sertifiseringstjenester:

Kristin Juberg Gangstad

Kristin Juberg Gangstad

Senior ingeniør

Tlf: +47 99 47 35 01
kristin@aquastructures.no

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47