Sertifiserings-

tjenester

Aquastructures er Norges ledende sertifiseringsorgan for norsk havbruksnæring.

Flytende oppdrettsanlegg
Alle flytende akvakulturanlegg skal ha anleggssertifikat før de kan tas i bruk. Prosessen frem til utstedelse av anleggssertifikat innebærer enn rekke sertifiseringstjenester. Sertifiseringer gjøres i henhold til NS 9415 og NYTEK-forskriften. 

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:

  • Anleggssertifikat
  • Produktsertifisering av hovedkomponenter
  • Produktsertifisering av ekstrautstyr
  • Hovedkomponentbevis
  • Sertifisering av organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not
  • Sertifisering av organisasjon som utfører service og utlegg av fortøyning

Landbaserte anlegg:
For landbaserte anlegg skal kar og slanger være produktsertifisert i samsvar med krav fastsatt i NS 9416 og i Forskrift. Produktsertifikatet gjelder for ett bestemt produkt og skal utstedes til produsent, dens representant eller eventuell leverandør.

Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering for følgende tjenester:

  • Produktsertifisering av kar og slanger iht. NS 9416

Vi hjelper deg gjerne med sertifiseringstjenester:

Kristin Juberg Gangstad

Kristin Juberg Gangstad

Senior ingeniør

Tlf: +47 99 47 35 01
kristin@aquastructures.no

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no

Frequently Asked Questions

SERTIFISERING

Hvordan får jeg produktsertifisering?

Kontakt Aquastructures, så hjelper vi deg gjerne.

Hva er et produktsertifiseringsbevis?

Produktsertifiseringsbevis er et bevis på at produsent kan levere hovedkomponenter innenfor havbruksindustrien og at dette produktet er i henhold til NYTEK-forskrift og NS9415.

Hvordan gjøres i en risikovurdering?

En risikovurdering består av tre steg:

1) Kartlegge potensielle hendelser
2) Fastslå mulig konsekvenser og sannsynligheten for disse potensielle hendelsene
3) Beslutte hvilke risikoer som må håndteres og hvilken prioritet disse bør gis

Hva er et akkreditert inspeksjonsorgan iht. NS-EN-ISO/IEC-17020?

Et akkreditert organ som har nødvendig tillatelse til å levere fortøyningsanalyser, lokalitetsundersøkelse, anleggssertifikat og hovedkomponentbevis. Dette skal sikre at det kunder mottar er i henhold til NYTEK og NS 9415. 

Hva kreves av en fortøyningsrapport?

En fortøyningsrapport skal gi en detaljert beskrivelse av utlagt fortøyning. Fortøyningsrapporten inneholder følgende:

o  Spesifikasjon på fortøyningskomponenter (Dimensjoner, bruddlast (henvisning til sertifikat))
o  Koordinater på bunnfester
o  Endringer i forhold til fortøyningsanalyse
o  Dokumentasjon på holdekraft til bunnfester
o Tidspunkt for utlegg og kart over fortøyningssystemet 

Hva er ekstrautstyr?

Ekstrautstyr er påmontert eller flyttbart utstyr, som ikke er en hovedkomponent og som kan føre til rømming dersom det brukes feil. 

Hva gjøres ved en fortøyningsinspeksjon?

Etter at anlegget er lagt ut skal det foretas en ROV inspeksjon av fortøyningssystemet. Fortøyningsinspeksjonen fastsetter følgende:

 o  Retning på ankerline
o   Dybde på fortøyningspunkt
o   Avvik fra fortøyningsrapport