Prosjekter

 

Aquastructures har gjort styrkeberegninger på blant annet:

Bølgeenergigenerator (Langlee Wave Power)

Havbruk - Egget (Hauge Aqua)

Flytende bro

Slep av seismisk spread med RAO og tråldører

Vindmøller til havs

Bølgeenergigenerator (WaveUp)

Havbruk - AOF (NRS)

Rør gjennom splash zone

Strømledning

Havbruk

Flytende sol (Ocean Sun)

Sikkerhetsnett (Kongshavn Industrier)

Tidevannsenergigenerator