Stabilitets-
beregninger

 

Gz-kurve

Stabilitet er en fundamental del av en flåtes egenskaper – den sier noe om hvor stødig den er. Å sikre tilfredsstillende stabilitet er viktig for operasjonell sikkerhet, så vel som for personer om bord.

Aquastructures tilbyr stabilitetsberegninger av:
o   flåter og flytende farkoster

Vi benytter det egenutviklede beregningsverktøyet AquaStab for å avdekke flåtens egenskaper. 

Frequently Asked Questions

STABILITET

Hva er stabilitetsberegninger?

Stabilitet sier noe om flåtens, eller det flytende objektets, evne til å rette seg opp når den utsettes for veltemomenter, som f.eks. bølger eller skjevlast. Stabiliteten karakteriseres ved flere parametere, og beregnes for ulike lastekondisjoner.

Hva sier NS9415 om stabilitetsberegninger?

Standarden sier at enhver flåte skal beregne stabilitet. Det skilles mellom stabilitet i intakt tilstand og stabilitet ved skade. Det er satt spesifikke krav til hva som skal beregnes og hvilke minimumskriterier som skal tilfredsstilles. For mer informasjon, se kapittel 10 i NS9415.

Når må man gjennomføre nye stabilitetsberegninger?

Stabilitetsberegninger må gjennomføres på nytt dersom det er vesentlige endringer på flåten som kan påvirke hvordan flåten ligger i sjøen. Dette kan f.eks. være montering av nytt utstyr av betydelig vekt eller endrede lastebetingelser.

Hva er fribordets dimensjonerende vannlinje?

Fribordets dimensjonerende vannlinje er flåtens tillatte fribord, og er bestemt ut i fra krav til stabilitet og styrken i skroget. I henhold til NS9415 skal denne grensen være merket på flåtens skrog med en hvit linje. Lasting utover dette merket kan føre til at flåten blir ustabil, og i verste tilfelle kantre. 

Vi hjelper deg gjerne med stabilitetsberegninger:

Katarina Staalesen BJØRKås

Katarina Staalesen BJØRKås

Ingeniør

Forankringsanalyser / Strukturanalyser
katarina@aquastructures.no

 

Anni Yang Christensen

Anni Yang Christensen

Ingeniør

Forankringsanalyser / Strukturanalyser
Tlf: +47 46 54 17 14
anni@aquastructures.no