Stilling ledig

Stillingsutlysning
_________________________________________________________________

Vi utlyser dessverre ingen stillinger per nå, men send gjerne inn CV og søknad til mail@aquastructures.no.

 Vår bedrift har:

  • Konkurransedyktige vilkår
  • En spennende arbeidshverdag i et selskap i utvikling
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Fleksibel arbeidstid
  • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
  • Etablerte personalordninger
  • Gode utviklingsmuligheter

Om oss: 

Aquastructures har vært en viktig bidragsyter i den utviklingen som Norsk og internasjonal havbruksbransje har hatt disse siste årene. Vi jobber med de største oppdretterne, utstyrsprodusentene og serviceleverandørene innen både sjø- og landbasert oppdrett for å sikre bransjens tekniske komponenter, og nå ønsker vi også å tilby våre tjenester til flere andre bransjer. 

Som en ledende aktør mot havbruksindustrien bidrar vi i dag inn mot så vel konvensjonelle som ikke-konvensjonelle produkter og konstruksjoner. Vi er stolte av å ha bidratt på de fleste av utviklingskonsesjonene som nå er ferdigstilt, både under bygging og i planleggingsfasen av disse. Vi har også vært aktivt inn i utarbeidelse og revisjon av NS9415 gjennom det siste tiåret.

AquaSim er vår merkevare som vi benytter til beregninger på strukturer og komponenter på vann og på land. Programvaren er uovertruffen når det gjelder å kombinere naturkrefter som vind, strøm og bølger med lastpåvirkning på konstruksjoner i sjø og på vann. Videreutvikling og forbedring av AquaSim er en del av hverdagen, og vi arbeider mot et mål om å alltid være i forkant av utviklingen på dette feltet.

 Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Tromsø og Alta.

 

 

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.