Stilling ledig

Stillingsannonse
__________________________________________________________________________________

Aquastructures er akkreditert for produktsertifisering, og din oppgave vil bli å følge opp produsenter slik at produktet er i henhold til krav i standarder (NS 9415 og NS 9416) og forskrifter (NYTEK og teknisk standard for oppdrettsanlegg på land). Som akkreditert sertifiseringsleverandør er vi underlagt krav til hvordan arbeidet skal utføres og dokumenteres.

Arbeidet vil blant annet bestå i å gjennomføre revisjoner av kvalitets- og ledelsessystemer hos produsenter for å se at systemet etterkommer krav i standard, forskrift og produsentens egne prosesser. Planlegging og forberedelse i forkant av revisjonen vil være en naturlig del av dette. Revisjon av prosessen fra råvare til ferdig produkt hos produsenten er en naturlig del av vår prosess, og vil dermed medføre en del reising. Mange av våre produsenter har fabrikker i utlandet, blant annet Kina, Skottland og India.

Revisjoner kan gjennomføres ved personlig oppmøte hos produsent, som et video-møte eller ved en gjennomgang av kundens system som en ren dokumentgjennomgang. Type revisjon avhenger av type produsent, type oppdrag og hvor i prosessen produsenten befinner seg.

I tillegg vil det være en del oppdrag der dokumenter fra produsenten på produktet må gjennomgås for å verifisere at disse er i henhold til standarder. En naturlig del av stillingen vil være oppfølging av og rådgivning til produsenten i de ulike prosjektene. 

Stillingen vil foregå i samarbeid med våre erfarne ingeniører på huset som har bred teknisk kompetanse innen modellering og analyse. 

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 

·       Høyere teknisk utdannelse.

·       Minimum 5 års erfaring fra arbeidslivet.

·       Kompetanse om materialegenskaper som betong, glassfiber, stål og plast.

·       Kunnskap om kvalitetssystem, risikovurderinger, forskrifter og standarder.

·       Det er en fordel om man har erfaring fra leverandørindustri/oppdrett. 

 

Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

–        Teknisk forståelse (produksjonsprosesser, tegninger, beregninger ol.)

–        God formidlingsevne muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk

–        Selvstendig / systematisk / strukturert / løsningsorientert

–        Gode sosiale egenskaper

–        Observant

 

Vi tilbyr:

–        En spennende arbeidshverdag

–        Fleksibel arbeidstid

–        Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer

–        Etablerte personalordninger

–        Gode utviklingsmuligheter

Om arbeidsgiveren

Aquastructures ble startet i 2002 og har vært en viktig bidragsyter i den utviklingen som norsk og internasjonal havbruksbransje har hatt disse siste årene. Vi jobber i dag med de største oppdrettere, utstyrsprodusenter og serviceleverandører innen både sjø og landbasert oppdrett for å sikre bransjens tekniske komponenter og hindre rømninger av fisk.

AquaSim er vår merkevare som hjelper oss med vurdering og beregninger på strukturer/komponenter på vann og på land. Nyutvikling er vår hverdag, vi arbeider under visjonen ‘’Safety Through Technology’’. Vi har hovedkontor i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Tromsø og Alta.

Send CV og søknad til mail@aquastructures.no

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47