Stilling ledig

Stillingsannonse
__________________________________________________________________________________

Om oss                                                

 

Aquastructures feirer i år 20 år og har vært en viktig bidragsyter i den utviklingen som Norsk og internasjonal havbruksbransje har hatt disse siste årene. Vi jobber med de største oppdretterne, utstyrsprodusentene og serviceleverandørene innen både sjø- og landbasert oppdrett for å sikre bransjens tekniske komponenter, og nå ønsker vi også å tilby våre tjenester til flere andre bransjer.

Som en ledende aktør mot havbruksindustrien bidrar vi i dag inn mot så vel konvensjonelle som ikke-konvensjonelle produkter og konstruksjoner. Vi er stolte av å ha bidratt på de fleste av utviklingskonsesjonene som nå er ferdigstilt, både under bygging og i planleggingsfasen av disse. Vi har også vært aktivt inn i utarbeidelse og revisjon av NS9415 gjennom det siste tiåret.

AquaSim er vår merkevare som vi benytter til beregninger på strukturer og komponenter på vann og på land. Programvaren er uovertruffen når det gjelder å kombinere naturkrefter som vind, strøm og bølger med lastpåvirkning på konstruksjoner i sjø og på vann. Videreutvikling og forbedring av AquaSim er en del av hverdagen, og vi arbeider mot et mål om å alltid være i forkant av utviklingen på dette feltet.

Selskapet arbeider under visjonen «Safety Through Technology», der vi arbeider mot å kunne bidra til større sikkerhet gjennom høy teknisk kompetanse for våre kunder, om dette er innenfor oppdrettsnæring eller andre næringer.

Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Tromsø og Alta.

Pga økende arbeidsmengde og satsning inn mot nye markeder og områder, søker vi deg som har interesse for å jobbe innenfor ett eller flere av følgende områder:

Virksomhetsområde Ingeniør

Aquastructures utfører beregnings- og analyseoppdrag innen ulike markeder, med fokus på flytende og faste konstruksjoner til havs. Aquastructures er akkreditert for å levere fortøyningsanalyser og lokalitetsklassifiseringer iht. NS9415 og NYTEK for havbruksindustrien.

Vi utfører beregninger både for oppdrettskunder og produsenter og er en viktig bidragsyter for en sikker og kostnadseffektiv utforming på anlegg og komponenter. Analyser vil kunne være styrkeanalyser, stabilitetsberegninger, bølgeberegninger o.l.  Vurdering, evaluering og verifisering i en utviklingsfase av nye konsepter utgjør en stor del av vårt arbeid. Vi utfører arbeidet først og fremst det egenutviklede analyseprogrammet Aquasim. Videreutvikling, forbedring og testing av AquaSim vil være en del av ingeniørhverdagen, da dette arbeidet foregår i tett samarbeid med Softwareavdelingen.

Som teknisk ingeniør hos oss vil du ha frihet under ansvar og store muligheter til å forme egen arbeidshverdag. Det er kort vei fra idé til beslutning, og du vil kunne være med på å styre egen utvikling i selskapet basert på dine styrker.

Virksomhetsområde Inspeksjon

Aquastructures er akkreditert som Inspeksjonsorgan Type A, og din oppgave som teknisk inspektør vil bli å følge opp oppdrettere og produsenter med leveranser innenfor områder dekket av NYTEK forskrift og NS-9415 / NS-9416. Typiske arbeidsoppgaver vil være knyttet til ordning for Anleggssertifikat, Tjenesteprodusenter, Serviceverksted, Levetidsforlengelse og Rømmingsteknisk rapport.

Arbeidet vil bestå i å gjennomføre revisjoner og fysisk inspeksjon hos nevnte kundegrupper for å kontrollere at de oppfyller krav i forskrift og standard. Gjennomgang av dokumentasjon er en naturlig del av arbeidet. Som inspektør vil du være det naturlige bindeleddet mellom oppdretter og Aquastructures. Kundekontakt og kundefokus vil være viktig. En del reisevirksomhet må påregnes.

Virksomhetsområde Produktsertifisering

Aquastructures er akkreditert for produktsertifisering, og følger opp produsenter slik at produktet er i henhold til krav i standarder (NS-9415 og NS-9416) og NYTEK-forskrift og Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. Som akkreditert sertifiseringsleverandør er selskapet underlagt krav til hvordan arbeidet skal utføres og dokumenteres.

Arbeidet som teknisk revisor vil blant annet bestå i å gjennomføre revisjoner av kvalitets- og ledelsessystemer hos produsenter, for å se at systemet etterkommer krav i standard, forskrift og produsentens egne prosesser. Kundekontakt med planlegging og forberedelse i forkant av revisjonen, samt oppfølging av eventuelle funn vil være en del av arbeidet. Revisjon av prosessen fra råvare til ferdig produkt hos produsenten er en del av vår prosess mot kunde, og vil dermed medføre en del reising i inn- og utland. Nært samarbeid med inspektører og ingeniører for best mulig service og oppfølging av våre kunder vil være en naturlig del av arbeidshverdagen. Avdelingen ser på andre muligheter for vekst, så erfaring med andre standarder er et pluss.

Felles for alle stillingene:

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse fortrinnsvis relatert til marin og oppdrett
 • Relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for utdanning
 • Erfaring fra inspeksjon- og revisjonsarbeid type NYTEK, ISO o.l.

Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

 • Praktisk og teoretisk innsikt
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • At man er selvstendig, systematisk, strukturert og løsningsorientert
 • Kunde- og markedsorientert
 • Serviceinnstilling

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige vilkår
 • En spennende arbeidshverdag i et selskap i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Etablerte personalordninger
 • Gode utviklingsmuligheter

 

Arbeidssted: Trondheim, Oslo, Bergen, Rørvik Tromsø eller Alta

 

 

 

Kontaktpersoner:

Virksomhetsområde Ingeniør:
Ole Kristian Flønes – okf@aquastructures.no

Virksomhetsområde Inspeksjon:
Tore Åmås – tore@aquastructures.no

Virksomhetsområde Produktsertifisering:
Kristin Gangstad – kristin@aquastructures.no

 

Send CV og søknad til mail@aquastructures.no

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.