Stilling ledig

Inspektør landbasert oppdrett

Pga. økende oppdragsmengde og vår satsing mot landbasert oppdrettsanlegg, søker vi nye medarbeidere til vårt kontor i Bergen eller Trondheim. Arbeidsoppgaver vil i hovedsak innbefatte arbeid med landbasert akvakulturanlegg i henhold til Forskrift om krav til teknisk standard.

Det skal dokumenteres rømmingsteknisk tilstand på alle landbaserte oppdrettsanlegg eldre enn 01.01.2018. I forbindelse med dette skal det utarbeides en Rømmingsteknisk rapport som bl.a inneholder:

 • Tilstandsanalyse

Stillingen innebærer fysisk befaring på anlegget og det må derfor påregnes en del reising.

Det kan også bli aktuelt med andre typer inspeksjonsarbeid som er relevante innenfor Nytek forskrift og NS 9415:2009.

Stillingen vil innbefatte ansvar for egen kundeportefølje.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bakgrunn fra havbruksnæringen; fortrinnsvis landbasert.
 • Høyere utdanning foretrekkes men er ikke påkrevd. Arbeidsoppgaver vil innbefatte dokumentasjonsgjennomgang og rapportering.

Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

 • Teknisk innsikt og forståelse
 • Kunnskap om landbaserte anlegg
 • Selvstendig / systematisk / strukturert / løsningsorientert
 • God formidlingsevne muntlig og skriftlig
 • Stå-på-vilje

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn

 

Arbeidssted: Bergen eller Trondheim. Andre arbeidssteder kan vurderes.

Søknadsfrist: 15. Mai 2019

Kontaktperson: Tore Åmås Tlf: 73 83 17 47

Søknad med CV sendes: mail@aquastructures.no

 
 

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim