Stilling ledig


Aquastructures søker IT-utviklere

 

Aquastructures er i dag markedsledende på tekniske tjenester mot havbruksindustrien, og leverer software-, sertifiserings- og ingeniørtjenester til selskaper i inn og utland. Selskapet høster anerkjennelse for sin kompetanse innen akvakulturbransjen, og ikke minst for det IT-verktøyet som våre ingeniører benytter. Levende og virkelighetsnært visualiserer og beregner AquaSim i detalj hvordan de hydrodynamiske kreftene virker inn på gitte konstruksjoner. Ved konstruksjoner til havs er dette spesielt fascinerende å iaktta.

Vi arbeider under visjonen ‘’Safety Through Technology’’, der målet er å bidra til å sikre konstruksjoner i påvirkningen av naturkrefter og lastvirkninger. Ved hjelp av dyktige ingeniører – og ikke minst AquaSim – løser vi disse teknisk komplekse oppgavene.     
Aquastructures har hovedkontor i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.
www.aquastructures.no

Er du vår neste IT-utvikler?

Aquastructures søker nå deg som ønsker å bidra til ytterligere videreutvikling av våre programvarer.

AquaSim er i dag et analyseverktøy for analyser av dynamiske systemer og konstruksjoner mot offshore og havbruksindustrien i hovedsak. Programmet er basert på «Finite Element Method», og beregner respons fra bølger, strøm, impuls og vindlaster, for kapasitetskontroll, mot relevante designkriterier i alle typer konstruksjoner og koblede systemer. I programpakken inngår bl.a. styrke- og stabilitetsanalyser og beregninger av miljølaster.

AquaSim utvikles og vedlikeholdes kontinuerlig av Aquastructures. Programkode dekker program fra matematiske beregninger i kjernen og helt frem til grafisk brukergrensesnitt. Grafisk brukergrensesnitt må stadig utvikles i forhold til de muligheter teknologien gir. Funksjonalitet og løsningsalgoritmer er også i stadig utvikling, dette i samarbeid med våre tekniske ingeniører. Vi lisensierer brukere på AquaSim både nasjonalt på verdensbasis.

Kvalifikasjoner:

Du bør ha erfaring fra objektorientert programmering (Java, C#, C++). Det er en fordel om du har gjennomført studier innen IT eller ingeniørfag, hvor programmering av brukergrensesnitt har vært en del av studiene, men dette er ikke en forutsetning, Manglende formell kompetanse kan kompenseres med interesse, erfaring og strukturert personlighet. Vi søker både yngre og mer erfarne utviklere.

Kjennskap til FE-analyseprogrammer og/ eller mekanikk og dynamikk vil være positivt, men ikke avgjørende.

Norsk og engelsk muntlig og skriftlig må beherskes godt.

Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktige betingelser
  • Fleksibel arbeidstid
  • Utfordrende arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • Gode utviklingsmuligheter
  • Arbeidssted: Trondheim eller Oslo

Send søknad med CV på e-post til: mail@aquastructures.no

Frist for å søke: 20. august 2020

Ved spørsmål om stillingen, send e-post til: kristian@aquastructures.no  eller are@aquastructures.no

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47