Stilling ledig

Aquastructures søker markedsrettet medarbeider til produktsertifisering

 

Aquastructures er et ungt og innovativt ingeniørhus stiftet i 2002. Til tross for dette, er selskapet godt etablert innen akvakulturbransjen og høster anerkjennelse for sin kompetanse innen havbruk.

 

Her ligger det hver dag utfordringer som venter på å bli løst, og i samarbeid med bransjen, er firmaet en av de mange bidragsyterne i Det Grønne Skiftet.

 

Vi arbeider under visjonen ‘’Safety Through Technology’’, der målet er å bidra til å gjøre oppdrettsnæringen sikrere gjennom høy, teknisk kompetanse.

 

Aquastructures er ledende på produktsertifisering og tekniske analyser innen oppdrettsnæringen. Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan iht NYTEK-forskriften, NS 9415 og NS 9416. Vi sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri. Aquastructures er involvert i flere prosjekter rettet mot utviklingskonsesjoner – når det gjelder tekniske krav og verifisering av løsninger.

 

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim er markedsledende for analyser av stive og fleksible konstruksjoner, og egner seg spesielt godt til analyse av fortøyningssystemer.

 

Aquastructures AS har hovedkontor i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

 

Vi søker flere medarbeidere til produktsertifisering

Vi søker medarbeidere som ønsker å være et markedsrettet tilskudd til vår dyktige stab på produktsertifisering.

 

Vi kan tilby en spennende og variert arbeidshverdag med fleksibel arbeidstid, der du får en selvstendig rolle med ansvar for egen kundeportefølje.

 

Typiske arbeidsoppgaver vil være:

 • Å planlegge, forberede og gjennomføre årlige revisjoner
 • Dokumentasjonsgjennomgang
 • Rådgivning og oppfølging

 

Stillingen innebærer besøk hos produsenter og leverandører. Reiseaktivitet hører naturlig inn under stillingen for å kunne følge opp våre kunder i inn- og utland. Stillingen krever god muntlig og skriftlig fremstilling i norsk og engelsk.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse
 • Minimum 5 års erfaring fra havbruksnæringen

 

Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

 • Selgende adferd
 • Teknisk innsikt
 • Kunnskap om statikk, materialer og produksjonsmetoder
 • God formidlingsevne muntlig og skriftlig, både på norsk og engelsk
 • Selvstendig / systematisk / strukturert / løsningsorientert
 • Stå-på-vilje

 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø
 • Etablerte personalordninger
 • Gode utviklingsmuligheter

 

 

Arbeidssted: Etter nærmere avtale – ved ett av våre avdelingskontor i Norge. Det må påregnes et tidsbegrenset opphold på vårt hovedkontor i Trondheim eller Oslo i en opplæringsfase.

 

Søknadsfrist: Snarest

Kontaktperson: Marit Opheim Tlf: 73 83 17 47

Søknad med CV sendes: mail@aquastructures.no

 
 
Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim