Stilling ledig

Stillingsannonse
__________________________________________________________________________________

Om oss                                                

Aquastructures ble startet i 2002 og har vært en viktig bidragsyter i den utviklingen som Norsk og internasjonal havbruksbransje har hatt disse siste årene. Vi jobber i dag med de største oppdrettere, utstyrsprodusenter og serviceleverandører innen både sjø og landbasert oppdrett for å sikre bransjens tekniske komponenter og hindre rømninger av fisk.

 

AquaSim er vår merkevare som hjelper oss med vurdering og beregninger på strukturer/komponenter på vann og på land. Nyutvikling er vår hverdag, vi arbeider under visjonen ‘’Safety Through Technology’’. Vi har hovedkontor i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Tromsø og Alta.

Vi søker medarbeider til inspeksjonsavdelingen

 

Aquastructures er akkreditert som Inspeksjonsorgan Type A, og din oppgave vil bli å følge opp oppdrettere med leveranser innenfor området Nytek forskrift og NS9415, herunder ordning for Anleggssertifikat og Hovedkomponentbevis, Tjenesteprodusenter, Servicerederi, Serviceverksted not og Levetidsforlengelse. Det vil også etterhvert kunne bli aktuelt med landbaserte inspeksjoner i forhold til å utarbeide Rømmingsteknisk rapport. Som akkreditert sertifiseringsleverandør er vi underlagt krav til hvordan arbeidet skal utføres og dokumenteres.

 

Arbeidet vil bestå i å gjennomføre revisjoner og fysisk inspeksjon hos overnevnte kunder for å kontrollere at dem oppfyller krav i forskrift og standard. Gjennomgang av dokumentasjon er en naturlig del av arbeidet.

 

Stillingen vil foregå i samarbeid med våre erfarne inspektører og ingeniører som har bred teknisk kompetanse innen fagfeltene. En del reisevirksomhet i regionen må påregnes.

 

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 

 • Høyere utdannelse fortrinnsvis relatert til oppdrettsbransjen.
 • Erfaring fra oppdrettsbransjen vil kunne kompensere for utdanning.
 • Fordel med praktisk erfaring fra oppdrettsbransjen.
 • Fordel med erfaring innen marked/salg.
 • Fordel med erfaring innen revisjonsarbeid.

 

Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

 

 • Praktisk og teoretisk innsikt.
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig, på norsk.
 • Selvstendig / systematisk / strukturert / løsningsorientert.
 • Kunde- og markedsorientert.
 • Gode sosiale egenskaper.

 

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag i en dynamisk bransje i utvikling.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
 • Etablerte personalordninger.
 • Gode utviklingsmuligheter.

 

Arbeidssted: Bergen.

 

Søknadsfrist: 31. Oktober 2021

 

Kontaktperson: Tore Åmås Tlf.: 47 92 66 35

Send CV og søknad til mail@aquastructures.no

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.