Lokalitets-
undersøkelse

 

Bølgemodell i Swan

I lokalitetsundersøkelsen beregnes dimensjonerende vind, bølgehøyde og strømhastighet.

o   Dimensjonerende vind bestemmes ut fra den nasjonale vindstandarden, NS-EN-1991-1-4.
o   Bølgetilstanden bestemmes ved hjelp av numeriske beregninger utført i bølgeberegningsverktøyet SWAN (Simulating Waves Nearshore).
o   Dimensjonerende strømhastighet beregnes ut fra strømmålinger som er utført på den aktuelle lokaliteten.
o   I tillegg behandles forhold som ising, kartlegging av bunn og vannstand.

Lokalitetsrapporten legges til grunn for fortøyningsanalysen, som igjen bestemmer dimensjoneringen av anlegget. Aquastructures har lang erfaring med lokalitetsundersøkelser.

Vi hjelper deg gjerne med lokalitetsundersøkelser:

Stein Erik Sakshaug

Stein Erik Sakshaug

Senior ingeniør

Tlf: +47 41 45 60 00   stein@aquastructures.no

KYRRE VIKESTAD

KYRRE VIKESTAD

Senior ingeniør

Tlf: +47 94 17 14 26
kyrre@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47