Ingeniørtjenester

 

Som et innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures  delaktig i å finne løsninger på flere spennende utfordringer innen:
o   Havbruk
       Vi benytter oss av følgende standarder og reguleringer:
Norsk standard for flytende oppdrettsanlegg,
NS9415
       NYTEK23 Forskriften
       Skotsk standard for havbruksindustri
       Islandsk Forskrift
o   Fornybar energi
o   Dypvannsteknologi
o   Tauede systemer
o   Marine operasjoner
o   Innovasjonsprosjekter

I krysningspunktet mellom konstruksjonsteknologi, dynamisk analyse og IT-utvikling har vi etablert et solid fundament for å kunne bidra aktivt til utviklingen av bærekraftige og gode løsninger for fremtiden. Eksempler på prosjekter vi har jobbet med kan sees her.

Innenfor havbruk tilbyr vi følgende analyser:

Vi hjelper deg gjerne med ingeniørtjenester:

Ole Kristian Flønes

Ole Kristian Flønes

Leder avdeling for analyse og ingeniøravdlingen

Strukturanalyser
Tlf: +47 41 21 18 82 okf@aquastructures.no

Line Fludal Heimstad

Line Fludal Heimstad

Senior ingeniør

Forankringsanalyser / Strukturanalyser
Tlf: +47 90 89 56 49
line@aquastructures.no