Ingeniørtjenester

 

Som et innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures  delaktig i å finne løsninger på flere spennende utfordringer innen:
o  Offshore havbruk
       Vi benytter oss av følgende standarder og reguleringer:
       Norsk standard for flytende oppdrettsanlegg, NS9415
       En teknisk standard for skotsk havbruksindustri  
       NYTEK Forskrift
       Islandsk Forskrift 
o   Fornybar energi
o   Dypvannsteknologi
o   Tauede systemer
o   Marine operasjoner
o   Innovasjonsprosjekter

I krysningspunktet mellom konstruksjonsteknologi, dynamisk analyse og IT-utvikling har vi etablert et solid fundament for å kunne bidra aktivt til utviklingen av bærekraftige og gode løsninger for fremtiden. Eksempler på prosjekter vi har jobbet med kan sees her.

Innenfor havbruk tilbyr vi følgende analyser:

Vi hjelper deg gjerne med ingeniørtjenester:

Ole Kristian Flønes

Ole Kristian Flønes

Leder avdeling for ingeniør og produktsertifisering

Tlf: +47 41 21 18 82
okf@aquastructures.no

Ole Christen Wroldsen

Ole Christen Wroldsen

Senior ingeniør

Tlf: +47 99 26 16 85
ocw@aquastructures.no