Fortøynings-
analyser

– Vi ser på både kostnadseffektivitet og rømingssikkerhet

Safety through technology

Hensikten med en fortøyningsanalyse er å dokumentere at et oppdrettsanlegg, en forflåte eller andre flytende konstruksjoner er dimensjonert til å motstå miljølastene som oppstår på den gitte lokalitet. I tillegg skal fortøyningsanalysen avdekke eventuelle svake områder slik at disse kan forsterkes.

Aquastructures jobber alltid for å beregne en mest mulig kostnadseffektiv fortøyningskonfigurasjon, som også ivaretar rømningssikkerhet. Aquastructures innehar de nødvendige godkjenninger for å utføre fortøyningsanalyse til havbruksindustrien i henhold til NYTEK-forskriften.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim