Forankrings-
analyser

 

Aksialkrefter i en forankring

 

En forankringsanalyse dokumenterer at forankringen til flytende konstruksjoner er dimensjonert til å motstå miljølastene på den gitte lokalitet.

Vi utfører forforankringsanalyser etter:
Norsk standard for flytende oppdrettsanlegg, NS9415:2009         og NS9415:2021
o     En teknisk standard for skotsk havbruksindustri  
o     NYTEK Forskrift
o     Islandsk Forskrift

Aquastructures jobber for å beregne en mest mulig kostnadseffektiv forankringskonfigurasjon, som også ivaretar rømningssikkerhet. Vi gjør analyser for flere store kunder som Grieg Seafood, NRS og MOWI, men også for mindre selskaper.

Frequently Asked Questions

FORANKRING

Hva er en akkreditert forankringssanalyse iht. Norsk Standard NS 9415?

Det er i NYTEK-Forskrift satt krav til at en forankringsanalyse skal være i samsvar med krav satt i Norsk Standard, NS 9415. I sistnevnte er det videre satt krav til at dimensjonering av forankring skal ta utgangspunkt i lokalitetens miljøforhold. Grensetilstander som analyseres er intakt, ulykke (f.eks. brudd i ankerline) og utmatting.

Hva er en utvidet kontroll?

Dersom anlegget inneholder mer enn 1 million fisk eller at det er mer enn 500 000 fisk i en merd, skal det foreligge en utvidet kontroll. Det betyr at et annet foretak skal utføre uavhengige analyser og kapasitetskontroll.

Hva er et ankers holdekraft?

Et ankers holdekraft er motstanden til ankeret for å forhindre at det ryker eller løsner fra havbunnen. Ankerets holdekraft er avhengig av type anker og bunnforhold. Holdekraften til et anker skal være høyere enn den dimensjonerende kraften i forankringsline.

Hva er forspenning?

Forspenning er strekk i forankringslinen i statisk likevekt, dvs. krefter i fortøyning uten påvirkning av strøm og bølger.

Hva er en rammeforankring?

Rammeforankring er en del av et forankringssystem ofte benyttet på oppdrettsanlegg. Med rammeforankring kan merdene holdes på en sikker avstand fra hverandre, og likevel være koblet i et sammenhengende system.

Hva er en hanefot?

Hanefot er en forankringsline som binder rammeforankring til flytekragen. Det går som regel 2 eller 3 haneføtter ut fra rammehjørnet og til flytekragen.

Hva er en as-built analyse?

Utlagt forankring vil aldri stemme 100 % med det som er prosjektert, da lengde, vinkel og dybde til ankerlinene gjerne må justeres grunnet topografi. Effekten av disse endringene må vurderes for hvert anlegg, og dette gjøres ved en as-built analyse.

Vi hjelper deg gjerne med forankringsanalyser:

Line Fludal Heimstad

Line Fludal Heimstad

Senior ingeniør

Tlf: +47 90 89 56 49
line@aquastructures.no

Anne Cecilie Grindstad

Anne Cecilie Grindstad

Senior ingeniør

Tlf: +47 90 83 93 27
acg@aquastructures.no