Seminar høsten 2020

k Aquastructures seminar    Aquastructures seminar 2020 I år vil det bli arrangert digitalt seminar så følg med på nettsiden for mer informasjon ang. dato og program! Da er revisjonsarbeidet av standarden like i mål, og det vil bli fokus på hva endringene vil si...

Aquastructures seminar 2018 – presentasjoner

Aquastructures seminar 2018 NS9415 – i teori og praksis Aquastructures seminar 17. oktober 2018 – presentasjoner AQS presentasjon Aquastructures presentasjon Egersund Net presentasjon Fiskeridirektoratet presentasjon Seløy Sjøfarm presentasjon Sinkaberg Hansen...