Utviklingskonsesjoner

Utviklingskonsesjoner

Utviklingskonsesjoner Aquastructures er med på 7 av 8 igangsatte utviklingskonsesjoner Illustrasjon: NorskFisk.no I figuren over er de åtte igangsatte prosjektene satt inn i en tidslinje. To av prosjektene har gjennomført fase 4 og er sluttført. Det gjelder Ocean...
Vi søker nye medarbeidere på PROD

Vi søker nye medarbeidere på PROD

Vi søker nye medarbeidere på PROD   Aquastructures søker ny person på produktsertifisering. Aquastructures er et akkreditert firma, og din oppgave vil bli å følge opp produsenter slik at produktet er ihht norsk standard. Stillingen innebærer en del reising og med...