Bendik Aketun er ansatt som teknisk inspektør

aug 16, 2023

Foto av Frida Klaussen

Foto: Bendik Aketun

Bendik Aketun er ansatt som teknisk inspektør ved vårt kontor i Trondheim. Med erfaring som skipper på servicefartøy for FSV har han god kjennskap til opprettsanlegg langs kysten. Hans erfaringer fra servicebåt er en god fit som inspektør.