Aquastructures er akkreditert etter NYTEK23

jan 1, 2023

Aquastructures kan tilby akkrediterte tjenester etter NYTEK23 og NS 9415:2021 fra 01.01.2023.

Figur: Standard NS 9415:2021

Aquastructures er akkreditert som inspeksjonsorgan og kan tilby følgende etter NYTEK23 og NS 9415:2021:
– Lokalitetsundersøkelse
– Forankringsanalyse
– Levetidsforlengelse
– Anleggssertifikat

Aquastructures er akkreditert for sertifisering av produkter og kan tilby følgende etter NYTEK23 og NS 9415:2021:
– Tjenesteprodusent for flytende akvakulturanlegg: utlegg av forankring, ettersyn og utskiftning av forankringssystemer, midlertidig reperasjon av       not i sjø, montering av flyter, flåte og ekstrautstyr, vask av not, avlusning, slep av komponenter til akvakulturanlegg
– Ekstrautstyr
– Tjenesteprodusenter for kontroll og reparasjon av notposer, notpaneler. dukposer og dukpaneler
– Konstruksjonsdeler til forankringssystemer
– Hovedkomponenter: flåter, flyter, innhegning, integrerte hovedkomponenter

Det er satt en overgangsperiode fram til 01.01.2024 for bruk av NYTEK og NS 9415:2009. Etter 1. januar 2024må forankringsanalyser og lokalitetsundersøkelser gjennomføres i henhold til kravene i NYTEK23 i henhold til kravene i NYTEK23.

Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23) finnes her.

Dersom det er noen spørsmål til NYTEK23 eller NS 9415:2021, send oss en mail på mail@aquastructures.no eller ring oss på +47 73 83 17 47.