k

Aquastructures seminar 2018

NS9415 – i teori og praksis

 

Seminaret er fulltegnet.
Aquastructures har gleden av å invitere til seminar den 17. oktober. 

Tid: 17. oktober, kl 10:00

Vi gjentar suksessen fra i fjor, og ønsker alle bransjeaktører velkommen til seminar på Radisson Blu Værnes. Dette blir en arena der myndigheter, produsenter, oppdrettere og serviceselskaper møtes for erfaringsutveksling og dialog.
Krysningspunktet mellom de ulike aktørene i havbruksnæringen er standarden og forskriften, og med dette seminaret muliggjøres noe unikt – å samle alle for å drøfte NS9415 i teori og praksis. Vi stiller oss spørsmålene; hvordan er revisjonsarbeidet bygget opp, hvilke erfaringer har vi gjort oss, hvordan vil fremtidens anleggsverifikasjon se ut, og hvorfor blir den nye revisjonen bedre?

Priser:
Dagpakke: NOK 1600, ekskl. mva.
Dagpakke med middag: NOK 2600, ekskl. mva.
Dagpakken inkluderer seminar og lunsj. Dagpakke med middag, inkluderer også middag på kvelden.

Det er begrensede plasser.
Overnatting: Hotellrom bestilles ved å kontakte hotellet direkte, oppgi at bestillingen gjøres i forbindelse med Aquastructures seminar.
 
Velkommen!

Tid

Foredrag

Foredragsholder

09:00-10:00

Ankomst og registrering

10:00-10:05

Are ønsker velkommen

Are Berstad, Aquastructures

10:05-10:30

Myndigheter, regler og krav – en oppdretters perspektiv

Jørgen Walaunet, Sinkaberg-Hansen

10:30-11:00

NYTEK, regler og krav – Vil dette evolvere sammen med NS 9415

Erlend Hopsdal Skjetne, Fiskeridirektoratet

11:00-11:30

Ny struktur NS9415. Hvordan blir det nå?

NS 9415, kommité

11:30-12:30

Lunsj

12:30-12:45

Kahoot

12:45-13:15

Fortøyning – praktisk erfaring med dagens regelverk

Oddbjørn Sveinungsen og Marit Bredesen, AQS

13:15-13:45

Sertifisering av utlegger – er dette fremtiden?

Vegar Dalen, Seløy Sjøfarm

13:45-14:15

Sertifisering av utlegger og operasjoner. Frivillig i forhold til myndighetspåkrevet. Hva er helheten i bransjen.

Aquastructures

14:15-14:30

Pause (kaffe/te)

14:30-15:00

Kontroversielle punkter i ny revisjon. Blir det bedre? Oppspill til diskusjon.

Aquastructures

15:00-15:30

Diskusjon, temaer:
          – Design og designkriterier (ulykkeslaster,
             overskylling)

          – Prøvebelastning
          – Åpen diskusjon

15:30-15:45

Pause (kaffe/te)

15:45-17:00

Videre diskusjon og oppsummering. Temaer:
          – Driftsfase (brukermanual/
             risikovurdering)

          – Åpen diskusjon

17:00-17:30

Aperitiff & mingling, kulturelt innslag

19:00-22:00

Middag, Radisson Blus rikholdige middagsbuffet

Det oppfordres til spørsmål og kommentarer underveis i seminaret.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim