Utviklingskonsesjoner – Vi er med på 7/8 igangsatte utviklings-konsesjoner

mai 28, 2021

Realiseringen av flere utviklingskonsesjoner har begynt.

Illustrasjon: NorskFisk.no

I figuren over er de åtte igangsatte prosjektene satt inn i en tidslinje. To av prosjektene har gjennomført fase 4 og er sluttført. Det gjelder Ocean Farming og Akvafuture AS, tidligere AkvaDesign. Begge har søkt om og fått konvertering til ordinære matfiskkonsesjoner.

 Fire prosjekter er i fase 3 med fisk i anlegget, og gjennomfører utprøving og testing av de ulike teknologiene. Det gjelder Havfarm 1, Aquatraz, Atlantis Subsea Farming og iFarm.

Konseptene Arctic Offshore Farming og Aqua Semi planlegger utsett av fisk henholdsvis våren 2021 og våren 2023.

 

Aquastructures gjør følgende arbeid på utviklingskonsesjonene:

Artic Offshore Farming: Sertifisering av flyter, innhegning og forankring samt anleggssertifikater, forankringsanalyser og produksjonsoppfølging.

Aqua Semi: Forankringsanalyser og anleggssertifikat.

Aquatraz: Sertifisering av hele konstruksjonen og anleggssertifikat.

Atlantis Subsea Farming: Sertifisering av flyter og forankringskomponenter, beregning av merden og anleggssertifikat.

Havfarm 1: Sertifisering og beregning av innhegning.

iFarm: Strukturanalyse av merden i tidlig utviklingsfase.

Ocean Farming: Sertifisering og beregning av innhegning.

Akvafuture AS: Ikke med på.

Figur med utviklingskonsesjoner

Les mer på norskfisk.no