Hovedkomponentbevis

 

Flytekrager og flåter uten produktsertifikat må fra 1.januar 2013 ha utstedt gyldig hovedkomponentbevis for å kunne brukes i et oppdrettsanlegg. Hovedkomponentbeviset skal utstedes av akkreditert inspeksjonsorgan (INSP), og er gyldig i tre år fra utstedelsesdato. Aquastructures AS er akkreditert til å utstede hovedkomponentbevis og er behjelpelig med å skaffe tilveie nødvendig dokumentasjon. Kontakt oss ved spørsmål eller for tilbud.

Krav til hovedkomponentbevis:

  • Det må foreligge en brukerhåndbok for hovedkomponenten som tilfredstiller krav i NS9415:2009
  • Hovedkomponenten må være i forsvarlig tilstand
  • Det skal være fastsatt hvilke miljølaster hovedkomponenten skal tåle
  • Hovedkomponenten skal tilfredsstille funksjonskrav i NS9415:2009 ved relevante miljøforhold