Hoved-
komponentbevis

 

Hovedkomponentbevis på stålanlegg

Hovedkomponentbevis utstedes for flytekrager og flåter produsert før 1. oktober 2004 og som ikke er produktsertifisert. Intensjonen med hovedkomponentbevis er å fange opp de flytekrager og flåter som ikke hadde gjennomgangen og godkjennelse som fulgte av den første forskriften med krav til teknisk standard (2003) og kravet om produktsertifikat.

Analyser og inspeksjon skal dokumentere at funksjonskravene i NS 9415 tilfredsstilles ved relevante miljøforhold. Hovedkomponentbevis kan også utstedes i forhold til samme krav når dimensjonerende brukstid er utløpt.

 

 

Vi hjelper deg gjerne med hovedkomponentbevis:

FREDRIK VIK RØTTINGEN

FREDRIK VIK RØTTINGEN

Teknisk inspektør

Tlf: +47 94 02 20 19
fredrikvik@aquastructures.no

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47