Hoved-
komponentbevis

 

Hovedkomponentbevis på stålanlegg

Hovedkomponentbevis på flåte

Hovedkomponentbevis utstedes for flyter og flåter produsert før 1. oktober 2004 og som ikke er produktsertifisert. Intensjonen med hovedkomponentbevis er å fange opp de flyter og flåter som ikke hadde gjennomgangen og godkjennelse som fulgte av den første forskriften med krav til teknisk standard (2003) og kravet om produktsertifikat.

Analyser og inspeksjon skal dokumentere at funksjonskravene i NS 9415 tilfredsstilles ved relevante miljøforhold. Hovedkomponentbevis kan også utstedes i forhold til samme krav når dimensjonerende brukstid er utløpt.

 

 

Vi hjelper deg gjerne med hovedkomponentbevis:

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no