Hoved-
komponentbevis

 

Hoved-
komponent-
bevis

 

Safety through technology

Hovedkomponentbevis utstedes for flytekrager og flåter produsert før 1. oktober 2004 og som ikke er produktsertifisert. Intensjonen med hovedkomponentbevis er å fange opp de flytekrager og flåter som ikke hadde gjennomgangen og godkjennelse som fulgte av den første forskriften med krav til teknisk standard (2003) og kravet om produktsertifikat.

Analyser og inspeksjon skal dokumentere at funksjonskravene i NS 9415:2009 tilfredsstilles ved relevante miljøforhold. Hovedkomponentbevis kan også utstedes i forhold til samme krav når dimensjonerende brukstid er utløpt. 

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47