Revisor

Vi søker nysgjerrig revisor innen produktsertifisering

Vil du være med å bidra til å sikre oppdrettsanlegg? 

Da er denne jobben noe for deg!

Aquastructures er den aktøren i verden som i dag sertifiserer mest utstyr levert til den norske akvakulturnæringen.

Dette gjør vi i form av helt spesifikke godkjenninger gjennom Norsk Akkreditering.

For å kunne levere produkter til oppdrettsindustrien i Norge, ligger strenge kriterier til grunn. Disse må oppfylles av leverandøren/ produsenten. I Norge har vi det strengeste regelverket i verden på dette feltet, og takket være dette ser vi svært lite rømming av fisk.

Vi har vært en samarbeidspartner i oppdrettsnæringen i mer enn 20 år, da vi også leverer ingeniørtjenester og gjennomfører inspeksjon av oppdrettsanlegg samt utstedelse av sertifikat. Vi har derfor bred erfaring og spisskompetanse ‘inhouse’, noe som gjør oss til en sterk kompetansebedrift.

Godt humør, nysgjerrighet og open-mindedhet, mener vi bidrar til det gode arbeidsmiljøet vi jobber i.

Kanskje du passer inn hos oss? 

Hvem er du, og hva kan du bidra med hos oss? 

Vi søker en kollega som har arbeidet med kvalitetssystem i 3-5 år, det vil si at du må ha litt erfaring. 

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, åpen, ærlig og tydelig.

Du er tydelig i tale og skrift – både på norsk og engelsk.  

Du liker å sette deg inn i standarder og forskrifter, med et godt øye for sjekklister. 

Du klarer å følge «oppskriften» for hvordan jobben skal gjøres.  

Det faller deg naturlig å følge den «røde tråden» i en samtale, og å kunne stille gode oppfølgingsspørsmål.  

Du liker mennesker og er komfortabel i situasjoner der du må snakke med ukjente mennesker. 

Du takler både ris og ros, og lærer av dine erfaringer.   

Du spør om hjelp ved behov.  

Du trives med å ha mye å gjøre, og kan ha mange baller i luften samtidig. Disse klarer du å lande i rett tid med rett kvalitet.  

Du klarer fint å sjonglere mellom reiser i inn- og utland, og samtidig være en del av «gjengen» på kontoret.  

Du har førerkort klasse B, økonomisk forståelse og respekt for andre lands kulturer, men mangler flyskrekk.   

Du er i stand til å prioritere og tar i et ekstra tak ved behov.  

Du jobber godt på egenhånd og sammen med andre i team. Du deler av egen erfaring og lærer av andre.  

Du vil representere Aquastructures på en god måte hos våre kunder, og fremme/bidra til flere oppdrag på tvers av avdelingene.   

Om stillingen 

Dine hovedarbeidsoppgaver som systemrevisor vil bli å planlegge, forberede, gjennomføre, rapportere og følge opp revisjoner hos våre kunder. For å kunne gjøre dette må du ha god kommunikasjon med kunden, være selvstendig, strukturert og løsningsorienter. Godt humør og et smil er alltid en fordel. 

Du må verifisere samsvar mellom krav i forskrifter og standarder, med våre kunders ledelsessystemer og produksjon. Forskrifter og standarder vi jobber med er NYTEK23, NS 9415, NS 9416 og etter hvert tre varianter av ISO. Dette vil derfor kreve en del reising. Vi har avtaler med kunder i både inn- og utland, og reiser planlegges derfor i samråd med produsentene. Kanskje får du også selskap av en hyggelig ingeniør fra oss, som er spesielt god på det produktet som skal sertifiseres. En sparringspartner er alltid til stede hos oss. 

Videre må du kunne vite opp og ned på tekniske tegninger, kunne følge opp teknisk dokumentasjon og forstå deg på risikovurderinger. Det er viktig å kunne klare å spore dokumenter og kontrollere versjonsstyring. Du må kunne følge «den røde tråden», og stille spørsmål underveis, også de spørsmål som ikke er planlagt på forhånd. 

Det er ønskelig at du bidrar med kvalitetsarbeid internt hos oss – å inneha akkreditering krever en del av vårt system når det gjelder vedlikehold og intern kvalitetsstyring. 

Du er en person som inngir tillit, en kunden kan stole på. 

Vi kan nevne noen av våre spennende prosjekter: Egget (Hauge Aqua), Marine Donut (BlueGreen Fusion) og Arctic Offshore Farming (Aker), som alle er store prosjekter litt «utenfor boksen». Til grunn ligger de samme prosesser i vårt arbeid, men de kan variere i både omfang og tid. 

Er du nysgjerrig på våre akkrediteringer finner du dem her: https://www.akkreditert.no/akkrediterte-organisasjoner/produkt/?AkkId=501

Vil du bli en del av laget – ta kontakt! 

 Søknadsfrist: 20 august 23

 

Kontaktperson: Kristin Gangstad Tlf.: 99 47 35 01

Søknad med CV sendes: mail@aquastructures.no

 

  Vår bedrift har:

  • Konkurransedyktige vilkår
  • En spennende arbeidshverdag i et selskap i utvikling
  • Varierte arbeidsoppgaver
  • Fleksibel arbeidstid
  • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
  • Etablerte personalordninger
  • Gode utviklingsmuligheter

Om oss: 

Aquastructures har vært en viktig bidragsyter i den utviklingen som Norsk og internasjonal havbruksbransje har hatt disse siste årene. Vi jobber med de største oppdretterne, utstyrsprodusentene og serviceleverandørene innen både sjø- og landbasert oppdrett for å sikre bransjens tekniske komponenter, og nå ønsker vi også å tilby våre tjenester til flere andre bransjer. 

Som en ledende aktør mot havbruksindustrien bidrar vi i dag inn mot så vel konvensjonelle som ikke-konvensjonelle produkter og konstruksjoner. Vi er stolte av å ha bidratt på de fleste av utviklingskonsesjonene som nå er ferdigstilt, både under bygging og i planleggingsfasen av disse. Vi har også vært aktivt inn i utarbeidelse og revisjon av NS9415 gjennom det siste tiåret.

AquaSim er vår merkevare som vi benytter til beregninger på strukturer og komponenter på vann og på land. Programvaren er uovertruffen når det gjelder å kombinere naturkrefter som vind, strøm og bølger med lastpåvirkning på konstruksjoner i sjø og på vann. Videreutvikling og forbedring av AquaSim er en del av hverdagen, og vi arbeider mot et mål om å alltid være i forkant av utviklingen på dette feltet.

 Vårt hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Tromsø og Alta.

 

 

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.