Ingeniør 

Vi søker senioringeniør

Pga økende arbeidsmengde og satsning inn mot nye markeder og områder, søker vi etter senioringeniører med bakgrunn innen marinteknikk/ havbruk eller tilsvarende.

 Som ingeniør i Aquastructures vil du kunne bidra på flere av firmaets forretningsområder. Vi utfører selvstendige beregnings- og analyseoppdrag innen ulike markeder, med fokus på flytende og faste konstruksjoner til havs – og ja, dette inkluderer også flytende sol- og havvindprosjekter. Som eksempler på oppgaver vil disse typisk kunne være styrkeanalyser, stabilitetsberegninger, bølgeberegninger o.l. Hos oss vil du også kunne bidra inn mot sertifisering og godkjenning av anlegg og produkter, både med inspeksjon og kontroll av grunnlagsdokumentasjon. Her har selskapet nær 70% av markedet mot norsk akvakultur, slik at det vil være gode muligheter for utvikling på flere felt, hvis du er den rette. I tillegg vil arbeid inn mot utvikling og testing av vår egenutviklede software, Aquasim være aktuelt, dersom dette høres spennende ut for deg.

 Våre kunder er hovedsakelig innen akvakultur, men vi jobber også opp imot andre markeder som fornybar energi, offshore olje og gass. En stor del av vårt arbeid utgjør vurdering, evaluering og verifisering i tidlige utviklingsfaser av nye konsepter og vi er en viktig bidragsyter for en sikker og kostnadseffektiv utforming på anlegg og komponenter.

 Som teknisk ingeniør hos oss vil du ha frihet under ansvar og store muligheter til å forme egen arbeidshverdag. Det er kort vei fra idé til beslutning, og du vil kunne være med på å styre egen utvikling i selskapet basert på dine styrker.

 Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig, og ha minimum 5 års erfaring fra relevante arbeidsoppgaver.

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

– Høyere utdannelse B.Sc/M.Sc fortrinnsvis relatert til marinteknikk

– Kjennskap til styrkeberegninger og beregningssoftware Aquasim og/eller Solidworks eller tilsvarende

– Erfaring fra fabrikasjon/ produksjon

Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

– Praktisk og teoretisk innsikt

– God formidlingsevne skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

– At du er selvstendig, systematisk, strukturert og løsningsorientert

– Kunde- og markedsorientert

– Serviceinnstilt

– Gode sosiale egenskaper

 

Vi tilbyr:

– Et høyt faglig kompetansemiljø

– Konkurransedyktige vilkår

– En spennende arbeidshverdag hos et selskap i utvikling

– Varierte arbeidsoppgaver

– Fleksibel arbeidstid

– Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer

– Etablerte personalordninger

– Gode utviklingsmuligheter

 

Arbeidssted: Trondheim, Oslo, Bergen, Alta, Bodø eller Rørvik.

 

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.