Ingeniør 


Vi søker en ingeniør

Arbeidssted: Trondheim, Oslo, Bergen, Rørvik, Tromsø eller Alta.

Søknadsfrist: Snarest 

Kontaktpersoner:

Virksomhetsområde Ingeniør: Ole Kristian Flønes okf@aquastructures.no

Daglig leder: Marit Opheim marit@aquastructures.no

Søknad med CV sendes: mail@aquastructures.no

Aquastructures søker deg som er ferdig med studier våren 2024, og som har interesse for flytende og faste konstruksjoner innen havbruk og fornybar energi. Aquastructures AS er landets ledende leverandør av ingeniør- og sertifiseringstjenester innen akvakultur. Som teknisk ingeniør hos oss vil du ha frihet under ansvar og store muligheter til å forme egen arbeidshverdag. Det er kort vei fra idé til beslutning, og du vil kunne være med på å styre egen utvikling i et voksende selskap basert på dine sterke sider og interesser.

Vi bidrar til norsk innovasjon og grønn omstillingen ved å være en naturlig partner i flere spennende prosjekter både kommersielt og innen akademia. Vi stiller med tung teknisk kompetanse i vurdering, evaluering og verifisering av konsept, ofte med bakgrunn i analyser vi selv utfører. Analyser du vil kunne gjøre som ingeniør hos oss er bl.a. styrkeanalyser, stabilitetsberegninger, bølgeberegninger og forankringsanalsyer. 

Vi utfører styrkeanalyser først og fremst i det egenutviklede analyseprogrammet AquaSim. Videreutvikling, testing, kursing og support på AquaSim vil være en del av ingeniørhverdagen, i tett samarbeid med utviklingsavdelingen og lisensierte brukere.

 

 Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Teknisk utdanning B.Sc/M.Sc fortrinnsvis relatert til Marin teknikk/Havbruk
 • Kjennskap og interesse for hydrodynamikk, konstruksjonsteknikk og analyseverktøy

 Det vil bli lagt vekt på følgende hos søker:

 • Praktisk og teoretisk innsikt
 • God formidlingsevne skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • At man er selvstendig, systematisk, strukturert og løsningsorientert
 • Kunde- og markedsorientert
 • Gode sosiale egenskaper
 • Serviceinnstilling

 Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktige vilkår
 • En spennende arbeidshverdag i et selskap i utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Etablerte personalordninger
 • Gode utviklingsmuligheter

 

 

Som et ungt, innovativt og ledende ingeniørhus er Aquastructures allerede delaktig i å finne spennende løsninger på flere utfordringer som fortsatt ligger foran oss innen havbruk i inn- og utland. Aquastructures AS ble stiftet i 2002, og har hovedkontor i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Rørvik, Bodø, Tromsø og Alta.

Aquastructures er ledende på tekniske analyser innenfor belastninger på, og strukturell respons av, oppdrettsanlegg og andre marine konstruksjoner. Vi leverer fortøyningsanalyser iht. NS9415 og global- og lokalanalyser på konstruksjoner. I tillegg utfører vi strøm- og bølgeberegninger for havbrukslokaliteter.

Vi er et akkreditert sertifiseringsorgan i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415 / NS 9416. Firmaet sertifiserer oppdrettsanlegg, produkter og produsenter av komponenter for både sjø- og landbasert oppdrettsindustri.

Aquastructures eier og videreutvikler programvaren AquaSim. AquaSim analyserer samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper. Dette gjør AquaSim til det beste alternativet for beregning av komplekse konstruksjoner med fortøyningsliner og notpanel. Programmet lisensieres ut til kunder innen flere bransjer i inn- og utland.