Anleggssertifikat

 

Alle oppdrettsanlegg i Norge må i dag tilfredsstille «Forskrift om krav til flytende akvakulturanlegg» (NYTEK-forskriften). Forskriftens bestemmer de tekniske krav og standarder som alle anlegg i dag må følge, hvor Norsk Standard, NS 9415, ligger til grunn for de tekniske krav som skal tilfredsstilles. Aquastructures AS er i dag landets ledende sertifiseringsselskap inn mot havbruksindustrien.

Anleggssertifikat

Utstedelse av anleggssertifikat forsikrer eier og driftspersonell om at anlegget tilfredsstiller alle tekniske krav i h.t. NS 9415. Før utstedelse vil Aquastructures AS ta en gjennomgang av anlegg og alle dets komponenter ute «on site». I tillegg kontrolleres at all nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig i tilfredsstillende standard.

Hovedkomponentbevis

Hovedkomponenter slik som flytekrage og fôrflåter som skal brukes i forbindelse med oppdrett må i dag være produktsertifiserte. Eldre komponenter, uten slik sertifisering, kan likevel benyttes ved utstedelse av et hovedkomponentbevis som bekrefter at komponenten tilfredsstiller de grunnleggende krav i h.t. NS 9415.