Anleggs-
sertifikat

– Aquastructures er landets ledende sertifiseringsselskap inn mot havbruksindustrien.

Safety through technology

Hensikten med anleggssertifikatet er å sikre en teknisk utforming som ivaretar et rømningssikkert anlegg. Krav til sertifiseringen er spesifisert i NYTEK-forskriften.

Aquastructures jobber målrettet for at du som oppdretter skal kunne føle deg trygg på at dine anlegg er dimensjonert og montert riktig. Vårt bidrag til å gjøre din hverdag som oppdretter lettere er å sørge for at det er forsvarlig teknisk standard på anlegget.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47