Anleggs-
sertifikat

 

Fuglenett på merd

Hensikten med anleggssertifikatet er å sikre en teknisk utforming som ivaretar et rømningssikkert anlegg. Krav til sertifiseringen er spesifisert i NYTEK-forskriften. 

Aquastructures er landets ledende sertifiseringsselskap inn mot havbruksindustrien. Vi jobber målrettet for at du som oppdretter skal kunne føle deg trygg på at dine anlegg er dimensjonert og montert riktig. Vi sørger for at ditt anlegg er i forsvarlig teknisk standard på anlegget.

Vi hjelper deg gjerne med anleggsertifikat:

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no