Sertifisering av tjenesteprodusent

 

Sertifisering av tjenesteprodusent

Sertifisering av tjenesteprodusent som reparerer innhegning

Aquastructures sertifiserer tjenesteprodusenter i henhold til NYTEK23 og NS 9415. Vi sertifiserer følgende organisasjoner som utfører tjenester ved akvakulturanlegg:

  • Utlegg av forankring
  • Inspeksjon av forankring. Ettersyn og utskifting forankringssystem
  • Midlertidig reparasjon av innhegning i sjø
   – Dykkerbåter
  • Montering av flyter, innhegning, flåte og ekstrautstyr
  • Vask av innhegningen i sjø
  • Avlusing
  • Slep av komponenter til akvakulturanlegg
  • Inspeksjon med ROV av flåte og innhegning

Vi sertifiserer følgende organisasjoner som gjør tjenester på servicestasjoner på land:

  • Ettersyn og reparasjon og av innhegning.

Aquastructures evaluerer og godkjenner styringssystemer for å sikre at tjenester og operasjoner gjennomføres i henhold til spesifikasjoner fra leverandører av hovedkomponenter.

Vi hjelper deg gjerne med å bli en sertifisert tjenesteprodusent:

KRISTIN JUBERG GANGSTAD

KRISTIN JUBERG GANGSTAD

Leder for produktsertifisering og kvalitetsleder

Tlf: +47 99 47 35 01
kristin@aquastructures.no

Tore Åmås

Tore Åmås

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no