Rømningsteknisk rapport

 

Vi er landets ledende sertifiseringsselskap innen havbruksnæringen

Kar

For anlegg etablert før 01.01.2018 skal det utarbeides en rømningsteknisk rapport før brukstillatelse kan utstedes. Denne skal inneholde:

  • En tilstandsanalyse av anlegget.
  • Plantegning over avløpssystem og leveringssystem i anlegget.
  • Risikovurdering for drift av anlegg og leveranse av fisk.
  • Geoteknisk vurdering.
  • Vedlikeholdsplan.

Aquastructures har bistått til utarbeiding av veileder for tilstandsanalyse, og har nødvendig kompetanse til å utføre tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport. I samarbeid med kunde bidrar vi til at de resterende punktene over  etterkommes. Aquastructures er også akkreditert til å produktsertifisere kar, rør og slanger.

Vi hjelper deg gjerne med produktsertifisering:

Kristin Juberg Gangstad

Kristin Juberg Gangstad

Senior ingeniør

Tlf: +47 99 47 35 01
kristin@aquastructures.no

TRONDHEIM

OLE KRISTIAN FLØNES

OLE KRISTIAN FLØNES

Leder avdeling for ingeniør og produktsertifisering

Tlf: +47 41 21 18 82
okf@aquastructures.no

TRONDHEIM

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47