Rømningsteknisk rapport

 

Vi er landets ledende sertifiseringsselskap innen havbruksnæringen

Kar

For anlegg etablert før 01.01.2018 skal det utarbeides en rømningsteknisk rapport før brukstillatelse kan utstedes. Denne skal inneholde:

  • En tilstandsanalyse av anlegget.
  • Plantegning over avløpssystem og leveringssystem i anlegget.
  • Risikovurdering for drift av anlegg og leveranse av fisk.
  • Geoteknisk vurdering.
  • Vedlikeholdsplan.

Aquastructures har bistått til utarbeiding av veileder for tilstandsanalyse, og har nødvendig kompetanse til å utføre tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport. I samarbeid med kunde bidrar vi til at de resterende punktene over  etterkommes. Aquastructures er også akkreditert til å produktsertifisere kar, rør og slanger.

Frequently Asked Questions

LANDBASERTE ANLEGG

Hva gjøres i en tilstandsanalyse på landbasert akvakulturanlegg?

Tilstandsanalysen er en del av den rømmingstekniske rapporten som skal sendes inn til fiskeridirektoratet og skal danne grunnlaget for brukstillatelsen. Tilstandsanalysen skal gjøres i henhold til veileder som Aquastructures i samarbeid med Norconsult har utviklet for fiskeridirektoratet.

Det landbaserte anlegget deles opp i avdelinger (basert på for eksempel område eller type komponenter). Hver avdeling vil få sin tilstandsgrad (fra 0 – 3, evt. TGUI) basert på tilstanden til komponentene i avdelingen.  Den laveste tilstandsgraden vil danne grunnlaget for anleggets totale tilstandsgrad og vil bestemme lengden på brukstillatelsen.

Hva skal en rømmingsteknisk rapport inneholde?

Den rømmingstekniske rapporten skal danne grunnlag for brukstillatelsen som anlegget får fra fiskeridirektoratet. Rapporten skal inneholde følgende:

o    Plantegning av avløps- og leveringssystem.
o    Risikovurdering for drift av anlegget.
o    Geoteknisk vurdering av grunn under anlegget eller i området.
o    Vedlikeholdsplan for komponenter som ikke har brukerhåndbok eller datablad.

 

Vi hjelper deg gjerne med rømningsteknisk rapport:

TORE ÅMÅS

TORE ÅMÅS

Leder inspeksjonsavdeling

Tlf: +47 47 92 66 35
tore@aquastructures.no