k

Aquastructures seminar 2019

 

 

Aquastructures har gleden av å invitere til seminar også i 2019.

Sted: Scandic Hell Hotel, Stjørdal
Tid: 16. oktober 2019
Tema for årets seminaret er «Brukerhåndbok og samvirke mellom komponenter i merden». Hvilke kriterier bør settes til brukerhåndbok og ekstrautstyr? Hvor skal ansvaret ligge for komponenter i grensesjiktet mellom hovedkomponenter? Dette er spørsmål som skal drøftes.

 

Priser:
Dagpakke: NOK 1750, ekskl. mva.
Dagpakke med middag: NOK 2750, ekskl. mva.
Dagpakken inkluderer seminar og lunsj. Dagpakke med middag, inkluderer også middag på kvelden.

 
Hotellrom:
Ta kontakt på grete@aquastructures.no for bestilling av hotellrom. 
Aquastructures har forhåndsbooket hotellrom på Scandic Hell Hotell. 
 
Velkommen!

Program

Tid

Foredrag

Foredragsholder

09:00-10:00

Ankomst, snacks og registrering

10:00-10:10

Daglig leder ønsker velkommen

Marit Opheim, Aquastructures

10:10-10:25

Status for revisjon av NS9415 

Brit Uglem Blomsø, Sjømat Norge

10:25-10:40

Status for revisjon av NYTEK

Erlend Hopsdal Skjetne, Fiskeridirektoratet

Tema: Brukerhåndbok og samvirke mellom komponenter i merden

10:40-11:00

Innledning til tema

Are Berstad, Aquastructures

11:00-11:30

Pause (kaffe/te)

11:30-12:00

Ekstrautstyr i merden – økt risiko for rømming?

Basile Bonnemaire, Lerøy Seafood Group

12:00-12:20

Ekstrautstyr – inn i brukerhåndbok? 

Martin Munkeby, NorseAqua

12:20-12:50

Ekstrautstyrets forbindelse til hovedkomponent – inn i brukerhåndbok?

Dag Kolberg, AKVA group

13:00-14:00

Lunsj

14:00-14:20

Hvilke forventninger har vi til fremtidens brukerhåndbok?

Erlend Hopsdal Skjetne, Fiskeridirektoratet

14:20-14:50

Brukerhåndbok fra oppdretters ståsted

Alf Jostein Skjærvik, SalMar

14:50-15:00

Kaffe- og snackspause

15:00-15:15

Kahoot 

15:15-17:00

Gruppearbeid og oppsummering 

Håkon N. Rønning, Aquastructures

18.30-19.00

Aperitiff & mingling

19:00-22:00

Tre retters middag på Scandic Hell Hotell
– Kulturelt innslag

Det oppfordres til spørsmål og kommentarer underveis i seminaret.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim