TILTAK MOT KORONAVIRUS

For å redusere spredning av Covid-19 har Aquastructures AS gjennomført flere tiltak. Alle ansatte vil til enhver tid følge de rutiner og retningslinjer som offentlige myndigheter har innført. I tillegg har vi innført egne retningslinjer på grunnlag av egne risikovurderinger og tilbakemeldinger fra kunder.

Gjennomførte tiltak for å hindre spredning i Aquastructures AS:
⦁ All reisevirksomhet innstilles inntil videre.
⦁ Ansatte som har anledning, pålegges hjemmekontor.
⦁ Deltagelse på arrangementer som messer, konferanser og møter innstilles.
⦁ Besøkende til våre kontorer, og fysisk møtevirksomhet unngås.
⦁ Man skal unngå fysisk kontakt med andre personer, og holde minst 1 meter avstand.

For å ivareta våre forpliktelser overfor kunder, er følgende tiltak iverksatt:

Produktsertifiseringsbevis og Utlegger av fortøyning (NS9415:2009) og Revisjonsrapport (NS9416:2013)
⦁ Det vil ikke bli gjennomført besøk og fysiske inspeksjoner som følge av ovennevnte tiltak.
⦁ Periodiske oppfølginger og revisjon av kvalitetssystemer vil bli gjennomført som fjernrevisjon. Dette innebærer at revisjon vil foregå via Skype eller Teams.
⦁ For inspeksjon av produksjoner og produkter vil dette bli ivaretatt gjennom video-overføring eller bilder. Kunde tilrettelegger for gjennomføring av dette. Veiledning for gjennomføring blir utarbeidet og tilpasset den enkelte bedrift.
⦁ Gjennomføring av ordinær inspeksjon i forbindelse med sertifiseringer vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, så snart situasjonen tillater det.