NYTEK23 er nå tilgjengelig – kontakt oss for rådgivning

sep 2, 2022

NYTEK23 er lansert!

Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK23) finnes nå her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2022-08-22-1484?q=nytek23

Forskriften ble kunngjort fra 26.08.2022.

Forskriften gjelder fra 01.01.2023.

Det er satt en overgangstid fram til 01.01.2024 for bruk av NYTEK og NS 9415:2009.

Har din bedrift spørsmål til hvordan overgangstiden påvirker dere, ta gjerne kontakt for å diskutere løsninger.

Send oss en mail på mail@aquastructures.no eller ring oss på 73831747.