For å møte en forventet økning i oppdragsmengde, ansetter vi jevnlig

aug 17, 2022

Aquastructures har ansatt 3 personer fordelt ut over landet og avdelinger.

Alta har vi ansatt Jacob Dahn som skal bistå inspeksjons avdelingen, han kommer fra en mangeårig drifts stilling på sjøbaserte anlegg i Cermaq og er godt kjent med prosessene for å få et godkjent oppdrettsanlegg.

Senioringeniør Ingar Eide er ansatt hos produktsertifisering avdelingen, tidligere har han mange års erfaring fra MøreNot, han vil holde til i Bergen.

I Trondheim har vi ansatt Jonathan Schwartz som ingeniør, han har jobbet som skips ingeniør hos Brødrene Aa.

Velkommen skal dere være!