Aquastructures har fått utvidet akkrediteringen for PROD 010

mar 21, 2022

Figur: Kristin 

Aquastructures med Kristin i spissen har jobbet for å få til akkrediteringen.

Den utvidede akkreditering omfatter kontroll av organisasjoner som utfører tjenester ved et flytende akvakulturanlegg. Disse tjenestene er:

  • Utlegg av fortøyning
  • Inspeksjon av fortøyning
  • Ettersyn og utskifting fortøyningssystem
  • Midlertidig reparasjon av not i sjø
  • Montering av flytekrage, not, flåte og ekstrautstyr
  • Vask av not
  • Avlusning
  • Slep av komponenter til akvakulturanlegg

Akkrediteringsomfanget finner du her.