Arctic Offshore Farming – Aquastructures har utført analyser og sertifisering

feb 2, 2022

I 2018 fikk Norwegian Royal Salmon tildelt åtte utviklingstillatelser med prosjektet «Arctic Offshore Farming». I januar 2022 ble de to ferdigstilte merdene sertifisert og ankret opp på lokaliteten Fellesholmen utenfor Tromsø.

Bilde: Analysemodell av stålstruktur, nøter og fortøyningssystem på «Arctic Offshore Farming» i AquaSim

Med Arctic Offshore Farming (AOF) har Norway Royal Salmon ASA (NRS) utviklet og bygget et havbasert oppdrettsanlegg for eksponerte farvann. De flytende, sirkulære stålkonstruksjonene  (merdene) har hver ca. 79 meter i diameter.  Anlegget har en spesialtilpasset notpose, 34 meter dyp med doble notvegger, og rommer et volum på 120.000 m3. 

Arctic Offshore Farming er designet og dimensjonert for betydelig mer eksponert miljølaster enn tradisjonelle anlegg. Den 10 meter høye stålkonstruksjonen gjør at anlegget vil kunne ligge på to ulike dypganger, enten i overflatestilling og helt nedsenket, noe som tilpasses avhengig av belastningen fra sjøtilstand, vind og vær, samt eksponering av lakselus. Merdene er individuelt forankret i et offshore forankringssystem, hver med ni ankerliner i tre cluster ned til havbunnen. 

I januar 2022 utstedte vi anleggssertifikatet på lokaliteten Fellesholmen, hvor to merder og én fór- og serviceflåte er blitt slept og vellykket forankret, like nord for Tromsø. Vi har fulgt NRS tett gjennom hele utviklingen, fra tidlig design og FEED, til verftsoppføling i Tyskland og Norge, frem til det ferdigstilte anlegget. Alle hovedkomponenter i anlegget er blitt sertifisert i henhold til NYTEK og NS9415. 

Gjennom sertifiseringsarbeidet har Aquastructures vært engasjert som 3.-parts verifikasjon av strukturelle beregninger, både på stålkonstruksjonen og den doble nota. Aquastructures har også utført akkrediterte forankringsanalyser på hele anlegget på Fellesholmen.

Vi takker Norwegian Royal Salmon for sertifiseringsoppdraget og for tilliten i dette spennende innovasjonsarbeidet.  Vi ser med glede tilbake på alle positive erfaringer, utfordringer og den gjensidige nytten som har kommet til underveis i dette innovative utviklingsprosjektet.