AquaSim – til beregning av WaveUp sin bølgeenergigenerator

nov 2, 2021

AquaSim beregner interaksjonen mellom fleksibel membran og fagverk på WaveUp. En av styrkene til AquaSim er nemlig beregningen av denne typen interaksjon.

Figur:  AquaSim modell av WaveUp

AquaSim er nylig blitt benyttet til forskning og utvikling av et bølgeenergioverføringskonsept, kalt WaveUp. En akademisk lisens er tildelt selskapet, Waveup, som har samme navn som konseptet. WaveUp virker som en bølgeenergigenerator, hvor energi blir absorbert ved relative bevegelser av komponenter. Ved at bølger treffer membranen, vil strukturen veksle mellom en normal positur og en deformert tilstand, og elektrisk strøm vil genereres.

Aquastructures har bistått med strukturelle analyser i første fase. Konseptet er sendt inn til en konkurranse om å vinne kontrakt med EuropeWave. Europewave er et utviklings -og forskningsprogram innen bølgeenergi som er arrangert av Wave Energy Scotland.