Notanalyser

 

AquaSim er spesielt egnet for analyser på nøter, hvor strøm og bølger gir store deformasjoner i nota. Notdeformasjoner er veldig viktig for lastbildet i not og tilstøtende komponenter. Aquastructures utfører beregninger på både konvensjonelle nøter av forskjellige materialer, spesielle geometrier, samt på tette nøter og lukkede konstruksjoner.

Standardnøter

Spiss_rettv

Det er mange forskjellige nottyper som brukes i havbruksindustrien i dag. Det vanligste er sirkulære eller firkantede nøter, men andre former finnes også, og alle former kan vi analysere og beregne krefter i og deformasjoner til. Det kan være klassiske nøter med rett side og en konisk bunndel, spissnøter eller spagettinøter. Våre notanalyser tar hensyn til alle notas komponenter. Vi utfører også beregninger på nøter som benytter alternative materialer, slik som plast og kobber.

Presenning og luseskjørt

liceskirt

Bruk av luseskjørt eller helpresenninger for avlusning, eller å forhindre spredning av lakselus, er blitt mer og mer vanlig. Dette kan være fleksible duker med liten eller ingen vanngjennomstrømning. Nøter uten vanngjennomstrømning får en helt annen respons fra strøm og bølger enn nøter med vanngjennomstrømning. En nyutvikledet lastmodul i AquaSim tar hensyn til strømningsbildet, samt indre og ytre trykk rundt slike helpresenninger og luseskjørt. Det komplekse lastbildet og deformasjoner rundt slike tette nøter vil gi bidrag til nye lastvirkninger, enten nøtene er festet i konvensjonelle stålanlegg eller plastanlegg med tilhørende fortøyningssystemer.

Aquastructures har i nært samarbeid med Kråkøy Slakteri AS, SINTEF Fiskeri og Havbruk AS, Botngaard AS, Storvik Aqua AS og Xylem Water Solution Norway vært med på prosjektet «Lukked ventemerd» på lokalitet Kråkøy Slakteri. Her har vi har utført fortøyningsanalyse og globalanalyse, samt utstedt hovedkomponentbevis og anleggssertifikat. Mer om dette prosjektet finnes her.

Lukkede merdkonstruksjoner, stive eller fleksible

AgriMarine

Lukkede merdkonstruksjoner produsert i plast, betong eller glassfiber er under stadig utvikling. Formålet med slike lukkede merdkonstruksjoner viser bl.a. til ulike miljøhensyn, med kontroll av vannkvalitet og utslipp til omgivelsene, samt å forhindre at oppdrettsfisken blir utsatt for lus og annen smitte mellom anleggene. Her benyttes også den nyutviklede lastmodulen i AquaSim tar hensyn til strømningsbilde rundt slike system enten de er stive eller fleksible. Eksempler på slike lukkede merdanlegg er anleggene til AkvaFarm Equipment, og en helt ny glassfiberkonstruksjon fra AgriMarine i Canada.