Stabilitets-
beregninger

 

Safety through technology

Stabilitet er en fundamental del av en flåtes egenskaper – den sier noe om hvor stødig den er. Å sikre tilfredsstillende stabilitet er viktig for operasjonell sikkerhet, så vel som for personer om bord. Aquastructures tilbyr stabilitetsberegninger av flåter og flytende farkoster, hvor resultatene vurderes mot de krav som stilles i Norsk standard NS 9415:2009. 

Vi benytter det egenutviklede beregningsverktøyet AquaStab for å avdekke flåtens egenskaper. Det skilles mellom to tilstander når stabilitets kontrolleres: intakt og skadet. Sentrale parametere i beregningene er plassering av tyngdepunktet (COG), oppdriftspunkt (COB), metasenterhøyde (GM) og rettende arm (GZ). Gjennom analysene tallfestes veltemomenter flåten utsettes for, slik at hydrostatiske egenskaper kan bestemmes.

Vi hjelper deg gjerne med stabilitetsberegninger:

Ole Kristian Flønes

Ole Kristian Flønes

Leder avdeling for ingeniør og produktsertifisering

Strukturanalyser
Tlf: +47 41 21 18 82 okf@aquastructures.no

IDA SYNNØVE HYSTAD

IDA SYNNØVE HYSTAD

Senior ingeniør

Strukturanalyser
Tlf: +47 91 16 59 74
ida@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47