Produktsertifisering

 

Produkt
-sertifisering

 

Safety through technology

Det er i NYTEK-forskriften satt krav om produktsertifisering av not, flytekrage, flåte og konstruksjonsdeler til fortøyning. For å dokumentere samsvar med krav satt i NS9415:2009 utstedes produktsertifiseringsbevis til leverandør av komponentene.

Aquastructures går gjennom prosedyrer i produksjon og kvalitetssystem for å sikre et trygt og pålitelig produkt til oppdretter. Ekstrautstyr skal også oppfylle krav i NS9415:2009.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47