Operasjoner

 

Operasjoner i dårlig vær kan gi laster i fortøyning og anlegg som overgår kapasiteten til de ulike komponentene. Det kan ofte være vanskelig å vite hvor grensen går, og bestemme når en eventuelt må avbryte en operasjon pga. været. I samråd med kundene våre kan vi utføre beregninger av lastvirkninger fra båt inn i plast- og stålanlegg samt fôrflåte. I tillegg kan vi være med på å beregne egnete værvinduer for operasjonene.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim