Lokalitets-
undersøkelse

 

Safety through technology

I lokalitetsundersøkelsen beregnes dimensjonerende vind, bølgehøyde og strømhastighet. Dimensjonerende vind bestemmes ut fra den nasjonale vindstandarden, NS-EN-1991-1-4:2005. Bølgetilstanden bestemmes ved hjelp av numeriske beregninger utført i bølgeberegningsverktøyet SWAN (Simulating Waves Nearshore) som er utviklet ved Universitetet i Delft i Nederland. Beregningene er basert på vind, evt. tungsjø og terrengmodeller av undervannstopografien i områdene rundt den aktuelle lokaliteten. Dimensjonerende strømhastighet beregnes ut fra strømmålinger som er utført på den aktuelle lokaliteten. Strømforholdene i måleperioden blir vurdert opp mot ytre påvirkninger som for eksempel flo og fjære, vindgenerert overflatestrøm og ferskvannslag i sjøen.  I tillegg behandles forhold som ising, kartlegging av bunn og vannstand.

 Lokalitetsrapporten legges til grunn for fortøyningsanalysen, som igjen bestemmer dimensjoneringen av anlegget. Lokalitetsrapporten danner derfor grunnlaget for et riktig dimensjonert anlegg.

Vi hjelper deg gjerne med lokalitetsundersøkelser:

Stein Erik Sakshaug

Stein Erik Sakshaug

Lokalitetsklassifiseringer Fortøyningsanalyser

Tlf: 41 45 60 00
stein@aquastructures.no

KYRRE VIKESTAD

KYRRE VIKESTAD

Senior ingeniør

Strukturanalyser/
Produktsertifisering
Tlf: +47 94 17 14 26
kyrre@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47