Lokalanalyser

 

Lokal-
analyser

 

Safety through technology

FEM-/lokalanalyser vil gi et detaljert bilde av spenninger lokalt i strukturen rundt knutepunkt, overganger, hengsler osv. Riktig design av lokale detaljer vil være viktig for å hindre brudd og utmatting i konstruksjonen.

Aquastructures har lang erfaring med FEM-analyser av både plast og stålkomponenter. I havbruksindustrien er det utstrakt bruk av plastkomponenter i fleksible merdløsninger. Plastklammer fungerer som både kobling mellom flyterør og rekkverk, samt for innfesting av not, bunnring og fortøyning. Plastklammerets styrke er derfor meget viktig for å beholde merdens integritet på utsatte lokaliteter og under operasjoner

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim