Globalanalyser

 

Global-
analyser

 

Et flytende oppdrettsanlegg er satt sammen av mange detaljer. I tillegg til belastninger på hver enkelt del, må gjensidig påvirkning mellom hovedkomponentene og også ekstrautstyr dokumenteres. Først da kan det kontrolleres at anlegget holder styrkemessig på lokalitet. Til dette benytter vi AquaSim som er utviklet for slike globalanalyser sammen med vår erfaring fra produktsertifisering. Som oppdretter kan du være sikker på at du får et flytende oppdrettsanlegg som er tilpasset lokaliteten.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47