Lukkede konstruksjoner

Safety through technology

De siste årene har det skjedd stor utvikling innenfor lukkede systemer med dukmaterial eller av plast, betong og fiberglass. Disse kan enten være lukkede fleksible poser eller stive konstruksjoner, og luseskjørt montert på øvre delen av notposen. Hensikten med en lukket oppdrettsmerd er å ta vare på miljøet rundt, kontrollere vannkvalitet på innsiden og utsiden og forhindre at lakselus og sykdommer sprer seg mellom oppdrettsanlegg.

Lukkede systemer resulterer i et annet strømbilde enn det en har for standard nøter, hvor vannet strømmer igjennom notposen. Den nye lastmodellen i AquaSim tar høyde for det indre og ytre trykket rundt lukkede konstruksjoner. I tillegg tar AquaSim høyde for at vannet strømmer rundt og under konstruksjonen, enten den er stiv eller fleksibel.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47