Lukkede konstruksjoner

Safety through technology

De siste årene har det skjedd stor utvikling innenfor lukkede systemer med dukmaterial eller av plast, betong og fiberglass. Disse kan enten være lukkede fleksible poser eller stive konstruksjoner, og luseskjørt montert på øvre delen av notposen. Hensikten med en lukket oppdrettsmerd er å ta vare på miljøet rundt, kontrollere vannkvalitet på innsiden og utsiden og forhindre at lakselus og sykdommer sprer seg mellom oppdrettsanlegg.

Lukkede systemer resulterer i et annet strømbilde enn det en har for standard nøter, hvor vannet strømmer igjennom notposen. Den nye lastmodellen i AquaSim tar høyde for det indre og ytre trykket rundt lukkede konstruksjoner. I tillegg tar AquaSim høyde for at vannet strømmer rundt og under konstruksjonen, enten den er stiv eller fleksibel.

Vi hjelper deg gjerne med analyser av lukkede konstruksjoner:

Ole Christen Wroldsen

Ole Christen Wroldsen

Senior ingeniør

Strukturanalyser 
Tlf: +47 99 26 16 85 ocw@aquastructures.no

Ole Kristian Flønes

Ole Kristian Flønes

Leder avdeling for ingeniør og produktsertifisering

Strukturanalyser
Tlf: +47 41 21 18 82 okf@aquastructures.no

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47