AquaSim

– AquaSim er et analyse og simuleringsverktøy utviklet av Aquastructures.

AquaSim er et analyseprogram eid og utviklet av Aquastructures. Effektive analyser av samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper gjør AquaSim til det beste alternative for komplekse system med hydrodynamiske flytere kombinert med fortøyningsliner og not-panel.

AquaSim er skreddersydd for en effektiv arbeidsflyt. Fra forberedende modellering til komplett analyse er det enkelt å finne beste løsning. AquaSim er i stadig utvikling med årlige oppdateringer. Som bruker har du alltid nyeste versjon tilgjengelig. Vi jobber tett med våre brukere for tilpasset brukeropplevelse og rutiner.

Resultater presenteres med oversiktlig visualisering. Kombinert med dedikerte post-prosessorer blir rapportering en effektiv og arbeidsbesparende oppgave.

Applikasjoner

$

Fortøyningssystem

Spredt fortøyning, værhane/turret fortøyning, bøye fortøyning, rammefortøyning, marinaer

$

Analyse av operasjoner

Rørlegging, ankerhåndtering, utsett av fortøyning, slamming analyse, operasjoner på dypt vann, løfteoperasjoner

$

Bøye system

Vanlige bøyer, CALM bøyer, SPAR bøyer, neddykkede bøyer, bølgemålere

$

Tauede system

Seismikk arrays, sleping av strukturer, trål-system

$

Fornybar energi

Bølgegeneratorer, vindmøller, vindturbiner, tidevannsanlegg

$

Structural analysis

Sikkerhetsnett, fagverkskonstruksjoner

Nøkkel funksjoner:

Vi hjelper deg gjerne med AquaSim:

=
ELEMENTMETODEN

bjelker, fagverk eller membran elementer

=
BØLGER

– regulære eller irregulære med ulike spektre

=
STRØM

– med varierende dybdeprofil

=
VIND
=
HYDRODYNAMIKK

– med fleksible eller stive konstruksjoner, slamming og drift-krefter

=
MEKANISME

– begrensede bevegelser med hengsler og knutepunkt, RAO’s, støt, ruller, vinsjer

=
INTERAKSJONER

– mellom elementer og noder

Emma Vartdal

Emma Vartdal

Programmerer

Tlf: 90 07 88 35
emma@aquastructures.no

Are Berstad

Are Berstad

Kvalitets- og Utviklingsleder

Tlf: 90 50 99 51
are@aquastructures.no

Kristian Pedersen

Kristian Pedersen

Programmerer

Tlf: 92 89 49 60
kristian@aquastructures.no

Ole Christen Wroldsen

Ole Christen Wroldsen

Marked/AquaSim/Alternative markeder

Tlf: 99 26 16 85
ocw@aquastructures.no

Kurs, support og rådgivning

Vi ønsker best og mest mulig effektiv bruk av AquaSim. For å sikre dette tilbyr vi kurs både for praktisk bruk av programmet samt kurs i bakenforliggende teori. Vi har lang erfaring med, og god kultur på, å jobbe direkte med våre kunder mot deres prosjekter. Dette for å sikre mest mulig effektiv bruk av ressurser totalt sett.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47