AquaSim

– AquaSim er et analyse og simuleringsverktøy utviklet av Aquastructures.

AquaSim er et analyseprogram eid og utviklet av Aquastructures. Effektive analyser av samvirke mellom stive og fleksible konstruksjoner i tidsdomene med ulike tverrsnitts- og elastiske egenskaper, gjør AquaSim til det beste alternative for komplekse system.

AquaSim er skreddersydd for en effektiv arbeidsflyt. Fra forberedende modellering til komplett analyse er det enkelt å finne beste løsning. AquaSim er i stadig utvikling med årlige oppdateringer. Vi jobber tett med våre brukere for tilpasset brukeropplevelse og funksjoner.

Resultater presenteres med oversiktlig visualisering. Kombinert med dedikerte post-prosessorer blir rapportering en effektiv og arbeidsbesparende oppgave.

Applikasjoner

$

Fortøyningssystem

Spredt fortøyning, værhane/turret fortøyning, bøye fortøyning, rammefortøyning, marinaer

$

Analyse av operasjoner

Rørlegging, ankerhåndtering, utsett av fortøyning, slamming analyse, operasjoner på dypt vann, løfteoperasjoner

$

Bøye system

Vanlige bøyer, CALM bøyer, SPAR bøyer, neddykkede bøyer, bølgemålere

$

Tauede system

Seismikk arrays, sleping av strukturer, trål-system

$

Fornybar energi

Bølgegeneratorer, vindmøller, vindturbiner, tidevannsanlegg

$

Structural analysis

Sikkerhetsnett, fagverkskonstruksjoner

Nøkkelfunksjoner:

Vi hjelper deg gjerne med AquaSim:

=
ELEMENTMETODEN

bjelker, fagverk eller membran elementer

=
BØLGER

– regulære eller irregulære med ulike spektre

=
STRØM

– med varierende dybdeprofil

=
VIND
=
HYDRODYNAMIKK

– med fleksible eller stive konstruksjoner, slamming og drift-krefter

=
MEKANISME

– begrensede bevegelser med hengsler og knutepunkt, RAO’s, støt, ruller, vinsjer

=
INTERAKSJONER

– mellom elementer og noder

Emma Vartdal

Emma Vartdal

IT ingeniør

Programmering
Tlf: +47 90 07 88 35 emma@aquastructures.no

TRONDHEIM

Are Berstad

Are Berstad

Leder software-avdeling

Kvalitets- og utviklingsleder
Tlf: +47 90 50 99 51 are@aquastructures.no

OSLO

ESPEN OHREN

ESPEN OHREN

IT ingeniør

Programmering
Tlf: +47 45 47 48 65   espen@aquastructures.no

TRONDHEIM

Ole Christen Wroldsen

Ole Christen Wroldsen

Senior ingeniør

Strukturanalyser 
Tlf: +47 99 26 16 85 ocw@aquastructures.no

OSLO

Kurs, support og rådgivning

Vi ønsker best og mest mulig effektiv bruk av AquaSim. For å sikre dette tilbyr vi kurs både for praktisk bruk av programmet samt kurs i bakenforliggende teori. Vi har lang erfaring med, og god kultur på, å jobbe direkte med våre kunder mot deres prosjekter. Dette for å sikre mest mulig effektiv bruk av ressurser totalt sett.