Landbaserte anlegg

– Aquastructures er landets ledende sertifiseringsselskap inn mot havbruksindustrien.

Safety through technology

For anlegg etablert før 01.01.2018 skal det utarbeides en rømningsteknisk rapport før brukstillatelse kan utstedes. Denne skal inneholde:

  • En tilstandsanalyse av anlegget.
  • Plantegning over avløpssystem og leveringssystem i anlegget.
  • Risikovurdering for drift av anlegg og leveranse av fisk.
  • Geoteknisk vurdering.
  • Vedlikeholdsplan.

Aquastructures har bidratt med å utarbeide veileder for tilstandsanalyse, og har nødvendig kompetanse til å utføre tilstandsanalyse og rømningsteknisk rapport. I samarbeid med kunde kan vi også bidra til de resterende punktene nevnt over. Aquastructures er også akkreditert til å levere produktsertifisering av kai, rør og slanger.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS

Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim

Epost: mail@aquastructures.no

Telefon: +47 73 83 17 47