Aquastructures tester fjerninspeksjon

jun 8, 2020

Selskapet, som blant annet driver med sertifisering og inspeksjon av tekniske havbruksinstallasjoner, tar nå i bruk STIM PRO som verktøy. 

Aquastructures har alltid vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og fjerninspeksjon vil helt klart bli en viktig del av framtida for vår bransje. Da var STIM en naturlig samarbeidspartner, fordi de har gått foran på dette feltet, sier teknisk inspektør Håkon Normann Rønning i Aquastructures AS. 

Onsdag testet selskapet fjerninspeksjonssystemet for første gang ved et av Bolaks sine anlegg, hvor en inspeksjon på hovedkomonent skulle gjennomføres. STIM AS, som har utviklet systemet, bruker dette blant annet til gjennomføring av hygienekontroller på brønnbåt, men STIM PRO ser altså ut til å få langt bredere bruksområder. 

Enkelt sagt tok en av de ansatte hos Bolaks på seg STIM PRO-utstyret og gjennomførte en fjerninspeksjon ledet av en av våre ingeniører ved kontoret på Os. For å validere systemet og kjøre kontroll på oss selv hadde vi samtidig en inspektør på stedet som gjennomførte inspeksjonen som vanlig. Konklusjonen var at med minimale justeringer vil STIM PRO fungere helt utmerket for oss. Dette har vi tro på, sier Normann Rønning. 

Neste testrunde er allerede planlagt, da med besøk fra Fiskeridirektoratet. 

-Det er viktig at denne typen teknologi tas høyde for når NYTEK-forskriften revideres, for det er liten tvil om at ulike former for fjernkommunikasjon og fjerninspeksjon vil bli mer vanlig i årene som kommer. Denne typen systemer brukes allerede nå i økende grad i flere bransjer og så lenge teknologien er god og til å stole på, så er dette åpenbart en fornuftig vei å gå. Vi reduserer behovet for reising og sparer både tid og kostnader for kunden, sier han. 

Henrik Hareide i STIM er ikke overrasket over at systemet finner nye bruksområder. 

-Vi utviklet dette primært med tanke på vår egen virksomhet innen fiskehelse- og miljøtjenester, men forsto jo raskt at det kunne ha stor nytte også på andre områder. Derfor setter vi stor pris på samarbeidet med Aquastructures som er en ledende aktør på alt det som STIM ikke driver med selv, sier han. 

Aquastructures er en ledende tilbyder av tekniske ingeniør- og sertifiseringstjenester mot norsk havbruksnæring, og står også bak programvaren AQUASIM for simulering og beregning av hydrodynamiske krefter i konstruksjoner. 

For ytterlige spørsmål, kontakt:

Håkon Normann Rønning 
Teknisk inspektør, Aquastructures
Tlf: 971 47 978