k

Aquastructures seminar 

 

Aquastructures seminar 2020

Det vil også bli arrangert seminar denne høsten!
Da er revisjonsarbeidet av standarden like i mål, og det vil bli fokus på hva endringene vil si for bransjen.

 

Aquastructures seminar 16. oktober 2019

Vi gjentok susessen fra de to siste årene og inviterte til høstseminar. Temaet var «Brukerhåndbok og samvirke mellom komponenter i merden».
Nedenfor er det publisert presentasjoner med foredragsholdernes godkjenning.

Ta gjerne kontakt:

Aquastructures AS
Adr: Kjøpmannsgata 21, 7013 Trondheim
Epost: mail@aquastructures.no
Telefon: +47 73 83 17 47