Sertifisering

 

Aquastructures er norges ledende sertifiseringorgan for norsk havbruksnæring. Sertifiseringen gjøres i henhold til NS9415:2009 og NYTEK forskrift. Aquastructures er akkreditert av Norsk Akkreditering, for å utstede Anleggssertifikat, Hovedkomponentbevis og Produktsertifikat (Produktsertifiseringsbevis).

sertifisering

NS 9415: 2009 – «Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift.»

Standarden beskriver gjeldende tekniske krav som flytende oppdrettsanlegg i Norge må tilfredsstille. NS 9415 er utarbeidet i regi av Norsk Allmennstandardisering. Arbeidet er utført av Standardiseringskomiteen for rømmingssikre merder, med deltakelse fra fiskeri- og miljømyndigheter, forsknings-, utviklings- og overvåkingsinstitusjoner, konsulentfirmaer, fiskeoppdrettere og utstyrsleverandører. NS9415 er blitt utviklet basert på frivillighet og innsats fra kompetansebedrifter og aktører i næringen, slik som Aquastructures AS.

NYTEK forskriften.

Fra og med 01.01.2012 gjøres gjeldende bestemmelsene fra «NYTEK-forskriften. Forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg».

Noen relevante endringer i den nye forskriften:

  • Alle flytende akvakulturanlegg skal innen 1. januar 2013 ha anleggssertifikat utstedt av inspeksjonsorgan akkreditert for å utstede anleggssertifikat, jf. § 7. Anleggssertifikat skal utstedes av et akkreditert inspeksjonsorgan Type A
  • Ordningen med dugelighetsbevis går ut og erstattes med hovedkomponentbevis for hovedkomponenter som flytere og flåter.
  • Skjerpet krav til organ som utfører lokalitetsundersøkelser. De skal nå akkrediteres som et inspeksjonsorgan Type A
  • Skjerpet krav til organ som utfører fortøyningsanalyser. De skal nå akkrediteres som et inspeksjonsorgan Type C (dette er på høring i skrivende stund)
  • Skjerpet krav til serviceverksted som driver ettersyn og reparasjoner på notposer. De skal nå sertifiseres av akkreditert produktsertifiseringsorgan.
  • Skjerpet krav til inspeksjon av fortøyning. Det kreves nå en inspeksjon ved hjelp av undervannskamera, fjernstyrt miniubåt eller tilsvarende teknologi.