ROV

 

Aquastructures leverer ROV-tjenester til havbruksnæringen, og kan utføre undervannsinspeksjoner over hele landet. En inspeksjon med ROV vil kunne avdekke svakheter i en fortøyningskonfigurasjon, som for eksempel defekte komponenter, eller feil i fortøyningen som har oppstått ved utsett. Vi disponerer tre ROV-er med en operasjonell dybde ned til 700m. De er stasjonert flere steder i landet, slik at vi raskt kan nå ut til våre kunder.

Inspeksjon av fortøyningskomponenter

Våre ROV-inspeksjoner av havbruksfortøyning blir utført etter NYTEK-forskriften. På nylig utlagt fortøyning er det krav om inspeksjon for å dokumentere samsvar mellom utlagte komponenter og fortøyningsanalyse. Det er i tillegg krav om periodiske kontrollerer som spesifisert av fortøyningsleverandør.

Kontroll av nøter

Som en del av vedlikeholdet, samt kontroll etter mistanke om rømming, kan en ROV-inspeksjon raskt gi svar på notens tilstand.