Om Oss

 

I 2002 gikk to, nyutskrevne Dr.ingeniører ut fra NTH i Trondheim.

De hadde en idé om å bruke sin kompetanse innenfor marinteknologi ut mot oppdrettsbransjen. Kombinert med sine datakunnskaper, laget de softwaren AquaSim som tok vare på de dynamiske kreftene som f.eks et oppdrettsanlegg i sjøen blir utsatt for.

Etter å ha undersøkt markedet, fant de forretningsidéen ‘liv laga’, og etablerte 2.mai 2002 firmaet Aquastructures AS. Etter kort tid ble også selskapet akkreditert av Fiskeridirektoratets sertifiseringsorgan. (Dette organet ble senere utskilt som eget selskap, og vi kjenner det i dag som ‘Norsk Akkreditering’). Se våre akkrediteringer på nettsiden www.akkreditert.no.

Aquastructures AS fikk raskt anerkjennelse i bransjen, og forsterket arbeidsstokken med flere ansatte etter hvert som kundemassen økte. I dag er Dr.ing. Are Johan Berstad daglig leder for 15 ansatte, hvorav 12 av disse utfører ingeniørtjenester mot våre markeder.

Aquastructures AS består av ingeniører og inspektører som jobber målrettet og aktivt mot visjonen: Safety through technology. Sikkerheten står altså i høysetet som målsetning for det arbeidet vi utfører.

Gjennom standarden NYTEK:NS9415 påses det at alle nødvendige krav til sikkerhet er oppfylt. Vi jobber også aktivt sammen med våre konkurrenter i bransjen for å forbedre metoder og prosesser, slik at alle aktører skal kunne forholde seg likt overfor myndighetene og disses forskrifter. Aquastructures AS innehar i dag en betydelig kompetanse innenfor NYTEK, akvakultur og sertifisering.
I dag har Aquastructures AS kontorer i Oslo, Bergen og Rørvik (Nord-Trøndelag), i tillegg til hovedkontoret i Trondheim.

I Trondheim holder vi til i en av Trondheims stolte brygger i Kjøpmannsgaten. Her sitter det en masse historie i veggene, noe som skaper en spesiell og trivelig ramme for vår arbeidshverdag. Aquastructures AS’ eiendomsfirma Lillebryggen AS, søker å ta vare på Trondheim bys historie, samtidig som lokalene skal tilfredsstille dagens krav til arbeidsmiljø. Her tar vi gjerne imot besøk av våre kunder og samarbeidspartnere.