Stabilitetsberegninger

 

Stabilitet er en fundamental del av et fartøys egenskaper. Å sikre at et fartøy innehar tilfredsstillende stabilitet er viktig for dets sikkerhet, så vel som for personer og last om bord. I Aquastructures benytter vi det egenutviklede stabilitetsprogrammet AquaStab for analyser av lektere og flytende farkoster. Resultater vurderes opp mot gjeldende standarder og krav.

Det skilles mellom to tilstander når stabilitet kontrolleres; intakt og skadet. Sentrale parametere som avdekkes ved disse tilstandene er plassering av tyngdepunkt og oppdriftspunkt, metasenterhøyde og rettende arm. Gjennom analysene tallfestes veltemomenter fartøyet utsettes for, slik at hydrostatiske egenskaper kan bestemmes.

 

hoved

Stabilitet er en fundamental del av et fartøys egenskaper. Å sikre at et fartøy innehar tilfredsstillende stabilitet er viktig for dets sikkerhet, så vel som for personer om bord. Aquastructures benytter den egenutviklede stabilitetsprogrammet AquaStab til bruk for stabilitetsberegninger, for analyser av lektere og flytende farkoster, resultater vurderes opp mot gjeldene standarder og krav.

 

under

Det skilles mellom to tilstander når stabilitet kontrolleres; intakt og skadet. Sentrale parametere som avdekkes ved disse tilstandene er plassering av tyngdepunkt (COG) og oppdriftspunkt (COB), metasenterhøyde (GM) og rettende arm (GZ). Gjennom analysene tallfestes veltemomenter fartøyet utsettes for slik at hydrostatiske egenskaper kan bestemmes.