Marine operasjoner

 

Større servicefartøy og operasjoner i utfordrende værsituasjoner, setter krav til at det foretas beregninger på lastene som oppstår under selve operasjonen. Vi har lang erfaring med analyser av ulike brukstilstander, og har regnet på operasjoner for både oppdrettsnæringen samt olje- og gassnæringen.

Marin- og subseaoperasjoner

aquasim_lift

I heve- og senkeoperasjoner av utstyr er det essensielt å kjenne til hvilke værforhold en kan operere i. Bølgelaster på den løftede konstruksjonen vil ofte være begrensende. Det er også viktig at løftefartøyets relative bevegelse er ivaretatt. AquaSim skiller seg ut fra andre analyseverktøy ved at det er mulighet til å bestemme indre spenningsfordeling i komponentene, samtidig som interaksjon mellom fluid og struktur beregnes

Operasjoner med brønn- og servicebåt

Operasjoner i dårlig vær kan gi laster i fortøyning og anlegg som overgår kapasiteten til de ulike komponentene. Det kan ofte være vanskelig å vite hvor grensen går, og bestemme når en eventuelt må avbryte en operasjon pga. været. I samråd med kundene våre kan vi utføre beregninger av lastvirkninger fra båt inn i plast- og stålanlegg samt fôrflåte. I tillegg kan vi være med på å beregne egnete værvinduer for operasjonene.

Offshoreoperasjoner

For offshore operasjoner, som for eksempel installasjoner, kan AquaSim benyttes til å finne værvindu. Slinger og tau modelleres direkte i AquaSim slik at man kan beregne krefter i hengende struktur også når slings går i slakk, og når de rykker til igjen. Med AquaSim kan du beregne ikke bare forskyvninger og krefter på hengende eller fortøyd struktur, men også krefter og spenninger inn i strukturen. Fleksibiliteten av strukturen er med i analysen, i tillegg er også interaksjon fluid/struktur inkludert slamming.

Tauing av utstyr

Vi utfører analyser av tauede systemer. Seismikkutstyr er eksempel på utstyr som taues, men også oppdrettsanlegg og mye annet utstyr gjennomfører taueoperasjoner.

Vår ingeniøravdeling utfører beregninger på marine operasjoner. Vi har lang erfaring med analyser av ulike brukstilstander, og har regnet på operasjoner for både oppdrettsnæringen samt olje- og gassnæringen.

 

Båtoperasjoner for akvakultur

båtoperasjon

Størrelsen på brønnbåter og fôrbåter til bruk i oppdrettsnæringen har vokst de siste årene, og dette medfører økte laster på fortøyning og hovedkomponenter i akvakulturanlegg i ulike driftssituasjoner. I dårlig vær kan lastene overgå kapasiteten til de ulike komponentene. Det kan ofte være vanskelig å vite hvor grensen går, og når en må avbryte en operasjon pga. været. I samråd med kundene våre kan vi utføre beregninger av lastvirkninger fra båt inn i plast- og stålanlegg samt fôrflåte, og kan være med på å beregne egnede værvinduer for operasjoner.

 

Heve- og senkeoperasjoner

heve

I heve- og senkeoperasjoner av utstyr er det essensielt å kjenne til hvilke værforhold en kan operere i. Vi utfører beregninger på slike operasjoner ved bruk av AquaSim. AquaSim skiller seg her fra andre analyseverktøy, siden det her er mulighet til å bestemme indre spenningsfordeling i komponentene, samtidig som interaksjonen mellom fluid og struktur beregnes.

 

Tauing av ustyr

Towing_gun_array

Vi utfører analyser av tauede systemer. Seismikkutstyr er eksempel på utstyr som taues, men også oppdrettsanlegg og mye annet utstyr gjennomfører taueoperasjoner.