Lokalanalyser

 

FEM-/lokalanalyser vil gi et detaljert bilde av spenninger lokalt i strukturen rundt knutepunkt, overganger, hengsler osv. Riktig design av lokale detaljer vil være viktig for å hindre brudd og utmatting i konstruksjonen. Aquastructures har lang erfaring med FEM-analyser av både plast og stålkomponenter.

Plastkomponenter

FEM-/lokalanalyser vil gi et detaljert bilde av spenninger lokalt i strukturen rundt knutepunkt, overganger, hengsler osv. Riktig design av lokale detaljer vil være viktig for å hindre brudd og utmatting i konstruksjonen. Aquastructures har lang erfaring med FEM-analyser av både plast og stålkomponenter. I havbruksindustrien er det utstrakt bruk av plastkomponenter i fleksible merdløsninger. Plastklammer fungerer som både kobling mellom flyterør og rekkverk, samt for innfesting av not, bunnring og fortøyning. Plastklammerets styrke er derfor meget viktig for å beholde merdens integritet på utsatte lokaliteter og under operasjoner.

Stålkomponenter

Vi utfører FEM-analyser på flere typer stålkomponenter, for eksempel rørknutepunkt, fortøyningsfester og hengselskoblinger, for å verifisere konstruksjonens kapasitet. Detaljer i konstruksjoner, som er utsatt for bølgebelastninger, vil kunne gi utfordringer m.t.p. utmattingsbrudd. Utmattingsberegninger vil kunne gjøres med f.eks. input fra globalanalyser.

 

hoved

FEM-/lokalanalyser vil gi et bedre bilde av spenninger lokalt i struktur rundt knutepunkt, overganger, hengsler osv. Riktig design av lokale detaljer vil være viktig for å hindre brudd og utmatting i konstruksjonen. Aquastructures har god erfaring med FEM analyser av både plast og stålkomponenter

 

Plastkomponenter

plast

I havbruksindustrien er det utstrakt bruk av plastkomponenter i fleksible merdløsninger. Plastklammer fungere både som en kobling mellom flere flyterør og rekkverk, samt for innfesting av not, bunnring og fortøyning

 

Stålkomponenter

stål

Rørknutepunkt, fortøyningsfester og hengselskoblinger er bare noe av det vi har beregnet for å gi konstruksjonen tilstrekkelig dimensjoner og sveisesmål. Utmattingsberegninger vil kunne gjøres med f.eks. input fra globalanalyser.

 

Skrog

Skrog av aluminium, plastmaterialer o.l. kan bli utsatt for høye slamming laster, som igjen kan føre til utmattingssprekker i konstruksjonen.