Fortøyningsanalyser

 

En fortøyningsanalyse beregner lastvirkningen i fortøyningen til et oppdrettsanlegg, en fôrflåte eller andre flytende strukturer. Vi jobber alltid for å beregne en mest mulig kostnadseffektiv fortøyningskonfigurasjon, som også ivaretar rømningssikkerheten. Aquastructures innehar de nødvendige godkjenninger for å utføre fortøyningsanalyser til havbruksindustrien i henhold til NYTEK-forskriften.

Akvakulturanlegg

aquasim_anlegg

For å redusere risiko for rømming av fisk, er det i dag påkrevet at det foreligger en analyse av fortøyningssystemet til alle flytende akvakulturanlegg. Vi tar høyde for alle komponenter i fortøyningen, og analyserer alle aktuelle konfigurasjoner med forskjellige nøter og flytekrager. Gjennom akkrediteringen INSP 004 har vi muligheten til å utstede fortøyningsanalyser som grunnlag for utstedelse av anleggssertifikat.

Fôrflåter

For fôrflåter fortøyd i nærheten av oppdrettsanlegg er det påkrevd fortøyningsanalyser etter samme regler som for flytende oppdrettsanlegg. Vi utfører analyser i både regulær og irregulær sjø (bølgespekter), og med vår ingeniørkompetanse sørger vi for at analysene gir et best mulig bilde av lastvirkningene i hardt vær.

Flytende kaianlegg

Analyser av fortøyning til flytende kaianlegg gjøres med vind-, strøm- og bølgelaster på samme måte som for akvakulturanlegg og fôrflåter. I tillegg vil ofte last fra én eller flere båter i stor grad kunne påvirke last i fortøyning. Vi har flere ganger bidratt til design av fortøyning til kaianlegg og marinaer, og kan også levere beregninger av strøm, bølger og vind i sammenheng med analysene.

Offshore

Aquastructures utfører fortøyningsanalyser for offshoreindustrien. Typiske analyser er strukturer og systemer fortøyd enten til bunn eller til kai. Ved bruk av AquaSim kan Aquastructures utføre analyser og visualisere systemet med indre reaksjonskrefter. Bevegelser i flytere kan inkluderes i analysene gjennom direkte beregning eller RAO input.